Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ankstyvasis užsienio kalbų mokymasis

Bendroji informacija

Jei užsienio kalbų mokoma nuo mažens, vaikai jas gali išmokti greičiau. Be to, tai gali jiems padėti mokytis gimtosios kalbos ir pasiekti geresnių rezultatų kitose srityse. Todėl Europos Sąjungos švietimo ministrai remia idėją nuo pat ankstyvosios vaikystės mokyti vaikus bent dviejų užsienio kalbų.

Kodėl reikia imtis veiksmų?

Užsienio kalbų mokymasis nuo mažens ne tik padeda pagrindus tolesniam mokymuisi, bet ir gali turėti įtakos požiūriui į kitas kalbas ir kultūras. Tai ir yra pagrindinis motyvas, kodėl Europos Komisijos rengia įvairias iniciatyvas siekdama skatinti ankstyvąjį užsienio kalbų mokymąsi ir remti tolesnius mokslinius tyrimus šioje srityje.

Kas padaryta iki šiol?

Komisijoje veikia grupė, sudaryta iš ikimokyklinukų ankstyvojo užsienio kalbų mokymo srities nacionalinių ekspertų. Ši grupė keičiasi informacija apie padėtį įvairiose šalyse ir rengia politines rekomendacijas ir gaires, kaip tą politiką įgyvendinti. Grupės darbo ir diskusijų rezultatai paskelbti 2011 m. Politikos vadove.

2018 m. gegužės mėn. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl kokybiškų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų. Šis pasiūlymas grindžiamas ankstesnės veiklos šioje srityje rezultatais, ypač ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės sistemos pagrindiniais principais, kuriuos 2014 m. pasiūlė nacionalinių ekspertų darbo grupė.

Kas toliau?

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama naujų galimybių kurti strateginės ankstyvojo užsienio kalbų mokymosi srities partnerystės ryšius.

Ankstyvasis užsienio kalbų mokymasis taip pat aptariamas rengiant bendresnę Europos Komisijos ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros strategiją.