Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Migránsok az oktatásban

A migránsok oktatási és képzési beilleszkedésének támogatása

A migráns hátterű diákoknak gyakran nehéz alkalmazkodniuk az új tanulási környezethez. Az oktatási és képzési szakembereknek úgy kell kielégíteniük a diákok tanulási igényeit, hogy közben az osztályok egyre sokszínűbbé és többnyelvűvé válnak. Fontos tehát, hogy ezzel kapcsolatban iránymutatások álljanak rendelkezésükre, és hogy e téren meg tudják osztani egymással bevált módszereiket. 

Az Európai Bizottság 2016 óta támogatja az uniós tagállamokat arra irányuló erőfeszítéseikben, hogy elősegítsék a migránsok oktatási és képzési rendszerekbe történő beilleszkedését, a koragyermekkori neveléstől és gondozástól kezdve egészen a felsőoktatásig. A harmadik országbeli állampolgárok integrációjára vonatkozó bizottsági cselekvési terv három kiemelt célkitűzést határozott meg az oktatás terén:

  • az újonnan érkező migránsokat a lehető leghamarabb integrálni kell a többségi oktatási struktúrákba;
  • meg kell előzni, hogy a migránsok gyengébb iskolai teljesítményt nyújtsanak;
  • meg kell előzni a társadalmi kirekesztést, és elő kell segíteni a kultúrák közötti párbeszédet.

A cselekvési terv keretében végrehajtott konkrét intézkedések között a migránsok készségeinek és képesítéseinek értékelésére szolgáló eszközök, valamint az oktatási és képzési intézmények és szakemberek közötti információcserét elősegítő együttműködési platformok is szerepelnek. 

Mit tesz az EU a migránsok beilleszkedéséért?

A migránsok integrációjának elősegítése érdekében az Európai Bizottság kölcsönös tanulási tevékenységek keretében mozdítja elő a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét. Ezek a tevékenységek a politikai döntéshozók közötti hálózatépítést is elősegítik, és lehetővé teszik számukra, hogy jobban kezeljék az aktuális és jövőbeli kihívásokat. 2016 és 2018 között az alábbi témák kerültek megvitatásra az egymástól való tanulást célzó tevékenységek keretében: 

  • a kísérő nélküli kiskorúak nyelvi értékelése és integrálása az oktatás révén 
  • az újonnan érkezett migránsok fogadása és a korábbi iskolai eredményeik felmérése
  • a menekültek képesítéseinek elismerése
  • a kultúrák közötti párbeszéd mint a migrációkezelés és a menekültekkel és menedékkérőkkel való kommunikáció eszköze
  • nyelvi és kulturális sokszínűség
  • integrációs politikák a migránsok számára: alapelvek, kihívások és gyakorlatok

A Bizottság továbbá partneri tanácsadás útján célzott szakértői tanácsadással támogatja a tagállami szakpolitikai reformokat, például az újonnan érkezett migráns diákok iskolai integrációja terén. Ilyen találkozóra bármely tagállam kérésére sor kerülhet. A műhelytalálkozó keretében más tagállamok politikai döntéshozói és független szakértők közösen keresnek megoldásokat a nemzeti kihívásokra.

Az Erasmus+ programon keresztül a Bizottság többek között olyan projekteket és tevékenységeket finanszíroz, amelyek a migránsok beilleszkedését szolgálják az oktatás és képzés valamennyi területén. A stratégiai partnerségek célja az innovatív oktatási módszerek kidolgozása és a transznacionális együttműködés előmozdítása. Az Erasmus+ továbbá a felsőoktatásban történő kapacitásépítést is támogatja azokban a partnerországokban, ahol jelentős következményei vannak a migrációnak. 

Az Európai Bizottság a migránsok oktatásával foglalkozó SIRIUS hálózatnak is a társfinanszírozója. A hálózat nemzeti és nemzetközi szintű stratégiai tevékenységek keretében támogatja a migráns hátterű gyermekek és fiatalok oktatását, és összekapcsolja a migránsok oktatása terén tevékenykedő kutatókat, politikai döntéshozókat és szakembereket, valamint magukat a migránsokat és menekülteket is. 

Az Erasmus+ program keretében finanszírozott School Education Gateway portál lehetővé teszi a szakemberek számára az információcserét, a segédanyagok (cikkek, óratervek stb.) megosztását, és a befogadás, a kulturális sokszínűség és az újonnan érkezett migráns diákok osztálytermi integrálása témakörében különféle szolgáltatásokhoz (pl. online tanfolyamok) biztosít számukra hozzáférést. Az eTwinning platform IKT-eszközökkel kapcsolja össze az európai iskolákat, és lehetőséget biztosít a nevelési-oktatási intézményvezetők és szakemberek számára a tapasztalatcserére és a kölcsönös segítségnyújtásra. 

A Bizottság eddig már több mint 100 000 menekült és újonnan érkezett migráns számára nyújtott online nyelvi támogatást. A kezdeményezés célja, hogy a helyi nyelv elsajátításának lehetősége révén segítse az érintetteket a befogadó ország társadalmába való beilleszkedésben.