Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitális oktatási cselekvési terv – 9. intézkedés

A digitális készségek elengedhetetlenek a tanuláshoz, a munkához és a mindennapi életben. A gyorsan változó, technológiavezérelt gazdaság és társadalom mindenkitől megköveteli, hogy rendelkezzen digitális készségekkel. 

A digitális készségek valós tartalma azonban Európában gyakran a homályba vész, mivel a különböző szervezetek és kormányok rendkívül sokféle digitális készségeket oktató és tanúsító rendszert dolgoztak ki. 

Az Európai Bizottság ezért vizsgálja a digitális készségek európai tanúsítványa kidolgozásának lehetőségét, amely segítené az emberek digitális készségeinek gyors és egyszerű – munkaadók, képzési szolgáltatók és mások általi – elismerését. 

A digitális készségek európai tanúsítványa az európai digitális kompetenciakeretre (DigComp) fog épülni, amelyet folyamatosan frissítenek, hogy a gyorsan változó digitális világunkban a polgárok lépést tudjanak tartani a megszerzett digitális készségeik terén bekövetkezett fejleményekkel.

Célkitűzések 

A digitális készségek európai tanúsítványa, amely közösen elfogadott minőségi követelményrendszeren nyugszik majd, a digitális készségek tanúsításának átláthatóságát és kölcsönös elismerését kívánja fokozni az európai kormányok, munkaadók és más érdekelt felek körében. 

A tanúsítványnak lehetővé kell tennie az emberek számára annak meghatározását, hogy a DigComp mely jártassági szintjének megfelelő digitális kompetenciákkal rendelkeznek, és ösztönöznie kell az egyéneket új digitális készségek elsajátítására. 

A digitális készségek európai tanúsítványa támogatja az európai készségfejlesztési program ambiciózus célkitűzéseit, vagyis:

  • annak biztosítását, hogy 2025-re a 16–74 évesek 70%-a rendelkezzen legalább alapszintű digitális készségekkel, és
  • az európai digitális évtized azon célkitűzését, hogy 2030-ra a lakosság legalább 80%-a rendelkezzen alapvető digitális készségekkel.

A legfontosabb tevékenységek

  • Megvalósíthatósági tanulmány a digitális készségek európai tanúsítványának lehetséges forgatókönyveiről 

Várt eredmények

  • A digitális készségek kormányok, munkaadók és más európai érdekelt felek által elismert és elfogadott európai tanúsítványának megtervezése és kísérleti alkalmazása

Ütemterv 

  • 2021. tavasz – a digitális készségek és munkahelyek platformjának elindítása, amely képzési lehetőségeket kínál a digitális tovább- és átképzéshez 
  • 2021. nyár – a digitális készségekkel kapcsolatos önértékelésre szolgáló eszköz bevezetése az Europass portálon keresztül
  • 2021. szeptember – a megvalósíthatóság vizsgálata, konzultáció és a koncepció kidolgozása az érdekelt felekkel közösen 
  • 2022. szeptember – a digitális készségek európai tanúsítványa kísérleti prototípusának elkészítése 
  • 2023 – a digitális készségek európai tanúsítványának elindítása és teljes körű alkalmazása 

További információk a digitális kompetenciakeretről (DigComp) a brosúrában, a videóban és a Közös Kutatóközpont (JRC) honlapján találhatók.

A digitális kompetenciák tanúsításával kapcsolatban további információk az All Digital weboldalon találhatók.

Finanszírozás

Ezen intézkedés finanszírozása az EU Erasmus+ programján keresztül valósul meg.

Lépjen velünk kapcsolatba

Ha szeretne többet megtudni erről az intézkedésről, kapcsolatba léphet velünk az alábbi e-mail-címen:
EC-EDSC@ec.europa.eu.

Kövesse az @EUDigitalEdu-t, és értesüljön az ezzel az intézkedéssel és a digitális oktatási cselekvési terv egészével kapcsolatos legfrissebb hírekről és fejleményekről.


Fejléckép: © Európai Unió, 2021.