Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

A mikrotanúsítványokra vonatkozó európai megközelítés

Rugalmas, inkluzív tanulási lehetőségek

Az Európai Unió Tanácsa 2022. június 16-án ajánlást fogadott el az egész életen át tartó tanulást és a foglalkoztathatóságot célzó mikrotanúsítványokra vonatkozó európai megközelítésről. Az ajánlás célja, hogy támogassa a mikrotanúsítványok kidolgozását, bevezetését és elismerését intézményeken, vállalkozásokon, ágazatokon és határokon átívelően.

Az egész életen át tartó tanulás ténylegesen érvényesülő kultúrája kulcsfontosságú ahhoz, hogy mindenki rendelkezzen azokkal az ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy boldoguljon a társadalomban, a munkaerőpiacon és a magánéletben.

A mikrotanúsítványok a rövid távú tanulási tapasztalat (p. rövid tanfolyam vagy képzés) keretében elsajátított tanulási eredményeket igazolják. Rugalmas és célzott módon segítik az embereket abban, hogy fejlesszék azokat az ismereteket, készségeket és kompetenciákat, amelyekre személyes és szakmai fejlődésükhöz szükségük van.

Európában és szerte a világon sebes ütemben kerülnek kialakításra olyan képzések, melyek rövidebb ideig tartanak, mint a hagyományos képesítésekhez vezető tanfolyamok. Az ilyen rövidebb időtartamú képzések elvégzését egyebek mellett mikrotanúsítványokkal lehet igazolni. Ezeket a képzéseket az állami és magánszolgáltatók széles köre kínálja, válaszul a rugalmasabb és tanulóközpontú oktatási és képzési formák iránti igényekre. A mikrotanúsítvány további előnye, hogy a tanulók szélesebb köre, köztük a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott csoportokhoz tartozók számára is kínál oktatási és képzési lehetőségeket.

A mikrotanúsítványban rejlő lehetőségeket azonban csak akkor lehet teljes mértékben kiaknázni, ha közös szabványok garantálják az általa igazolt képzések minőségét, átláthatóságát, országok közötti összehasonlíthatóságát, elismertetését és hordozhatóságát.

A bizalom és a rugalmasság megalapozása

A tanácsi ajánlás céljai a következők:

  • lehetővé tenni az egyének számára azoknak az ismereteknek, készségeknek és kompetenciáknak a megszerzését, frissítését és bővítését, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy boldoguljanak a változó munkaerőpiacon és társadalomban, hogy teljes mértékben kihasználhassák a társadalmilag méltányos helyreállításból, valamint a zöld és digitális gazdaságba való igazságos átmenetből származó előnyöket, továbbá hogy felkészültebben nézzenek szembe a jelenlegi és jövőbeli kihívásokkal;
  • támogatni a mikrotanúsítvány-szolgáltatók felkészültségét arra, hogy növeljék a tanulási kínálat színvonalát, átláthatóságát és rugalmasságát, hogy ezáltal lehetővé tegyék az emberek számára, hogy kialakítsák személyre szabott tanulási pályájukat és karrierlehetőségeiket;
  • elősegíteni a befogadást, a hozzáférést és az esélyegyenlőséget, továbbá a demográfiai változások közepette és minden gazdasági ciklusban növelni a rezilienciát, erősíteni a társadalmi méltányosságot és javítani a kilátásokat arra, hogy a prosperitás mindenki számára elérhető legyen.

Az ajánlás tartalmazza a mikrotanúsítványok fő ismérveit, így a fogalommeghatározást, a mikrotanúsítványok leírására szolgáló szabványos elemeket, valamint a kialakításuk és kibocsátásuk elveit.

Ez lehetővé teszi, hogy a mikrotanúsítványokat a tagállamok egységes módon alakítsák ki, és hogy az érdekeltek és a különböző szolgáltatók (az oktatási és képzési intézményektől a magánvállalkozásokig) ágazatokon, szakterületeken és határokon átívelően felhasználhassák és összehasonlíthassák azokat. Az ajánlás támogatni fogja a magas színvonalú és átlátható mikrotanúsítványok létrehozását és széles körű használatát, és ezáltal a mikrotanúsítványokba vetett bizalom kiépítését Európa-szerte. A dokumentum felvázolja az ezzel kapcsolatos fő cselekvési területeket az oktatás és képzés, valamint a munkaerő-piaci politikák terén.

Így az álláskeresők és munkavállalók – az inkluzivitás elvével összhangban – személyre szabott módon sajátíthatnak el új készségeket.

A mikrotanúsítványokkal kapcsolatos európai megközelítés kulcsfontosságú eleme az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósítására vonatkozó bizottsági elképzelésnek.

A mikrotanúsítványok ökoszisztémáinak bizottsági támogatása

A Bizottság a következők révén fogja segíteni az ajánlás végrehajtását:

  • ösztönözni fogja a párbeszédet arról, hogyan lehetne hasznosítani, illetve kiigazítani a meglévő uniós eszközöket és szolgáltatásokat úgy, hogy azok elősegítsék a mikrotanúsítványok széles körű használatát a különböző típusú szolgáltatók körében;
  • támogatni fogja az információmegosztást és a bevált módszerek cseréjét;
  • fel fogja tárni, hogy az Europass platform hogyan támogathatná az ajánlás technikai végrehajtását;
  • pénzforrásokat fog biztosítani az Erasmus+ programon keresztül.

Háttér-információk

Az ajánlás a Bizottság 2021. december 10-én előterjesztett javaslatán alapul, melyet a Bizottság az érdekeltekkel folytatott konzultációkat követően, a begyűjtött és rendszerezett bizonyítékok figyelembevételével dolgozott ki. A mikrotanúsítványokra vonatkozó európai megközelítésről szóló ajánlást a tagállamok 2022. június 16-án fogadták el, egy másik, az egyéni tanulási számlákról szóló javaslattal együtt.

Mindkét javaslat a 2020. júliusi európai készségfejlesztési programban bejelentett tizenkét kiemelt intézkedés részét képezte.

A mikrotanúsítványok bevezetése a szociális jogok európai pillérének megvalósítására irányuló cselekvési terv (2021. március) és az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósításáról szóló bizottsági közlemény (2020. szeptember) célkitűzései között is szerepel.

 

Kapcsolódó tartalom