Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Az oktatás és képzés területén megvalósítandó minőségi beruházások

Ahhoz, hogy 2025-re megvalósuljon az európai oktatási térség, megfelelő szintű beruházásokra van szükség az oktatás és képzés terén, ugyanakkor biztosítani kell ezek minőségét, eredményességét és hatékonyságát. 

Az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósításáról szóló közleményben bejelentetteknek megfelelően egy, az oktatás és képzés területén megvalósítandó minőségi beruházásokkal foglalkozó szakértői csoport fogja támogatni ezt a folyamatot, segítve a nemzeti és regionális beruházásokra való további összpontosítást.

A Bizottság célirányos támogatást fog nyújtani a helyi, regionális és nemzeti hatóságoknak az oktatási infrastruktúrába történő beruházásokkal kapcsolatos kölcsönös tanulás, elemzés és bevált módszerek megosztásának elősegítése érdekében.

Az oktatásba és képzésbe történő beruházások hozzá fognak járulni a zöld és digitális átálláshoz, valamint a Covid19-válságból való tartós kilábaláshoz. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközön keresztül rendelkezésre álló tekintélyes összegű finanszírozás jelentős támogatást nyújt majd az oktatás és a képzés területén megvalósítandó reformokhoz és beruházásokhoz – az infrastrukturális és építkezési beruházásoktól kezdve a képzéseken át a digitális eszközökig vagy a nyitott oktatási segédanyagok finanszírozásáig.

A Bizottság elő fogja mozdítani az oktatási infrastruktúrák környezetbarátabbá tételét annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a mai energiaszabványoknak, és hogy több zöldterület álljon rendelkezésre az iskolákban. Ez másfelől elősegíti majd az interakciók és a tanulás ösztönzését, s elébe megy az új kompetenciák és pedagógiai módszerek iránti igényeknek is. 

Legfrissebb hírek

A Bizottság 2021. február 19-én jelentést tett közzé „A társadalmi és gazdasági reziliencia erősítése Európában az oktatásba való beruházás révén” címmel. Ez a gazdasági tanulmány az oktatásba és képzésbe való beruházások előnyeit vizsgálja.

A Bizottság emellett nyílt pályázati felhívást tett közzé az oktatás és képzés területén megvalósítandó minőségi beruházásokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozására. 

A szakértői csoport mélyrehatóan elemezni fogja a meglévő információkat annak érdekében, hogy azonosítsa az oktatási eredményeket és az inkluzivitást előmozdító szakpolitikai lehetőségeket, és javítsa a kiadások hatékonyságát.

Az Európai Unió a következő hét évben minden eddiginél több forrást fordít majd az oktatásra és képzésre. 

A szakértői csoport segíteni fogja a nemzeti hatóságokat abban, hogy a lehető legjobban használják fel a rendelkezésre álló forrásokat, és támogatni fogja a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal kialakítását azáltal, hogy útmutatót dolgoz ki a tagállamok számára, amely megbízható támpontokat nyújt a kulcsfontosságú szakpolitikai intézkedések végrehajtásának hatásáról, költségeiről és kihívásairól.

A szakértői csoport elemzése azokra a területekre összpontosul majd, amelyek az oktatási kiadások zömét teszik ki, és amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak az oktatási eredményekre. Ezek a következők:

  • tanárok és oktatók
  • az oktatási infrastruktúra és a kapcsolódó fizikai és emberi erőforrások kezelése 
  • digitális oktatás (infrastruktúra és kompetenciafejlesztés)

Az elemzésnek minden terület vonatkozásában ki kell terjednie az oktatás és képzés valamennyi szintjére – a kisgyermekkori neveléstől és gondozástól kezdve a felnőttoktatásig –, és költség-haszon elemzéssel és az egyes szakpolitikai lehetőségek költségvetési vonzatainak vizsgálatával kell kiegészülnie.

A szakértői csoport első ülésére 2021 tavaszán kerül sor. A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. március 20.