Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Politika utemeljena na pouzdanim podacima

Baza podataka za jezičnu politiku

Europska komisija gradi opsežnu bazu pouzdanih podataka u području jezične politike, koja će joj pomoći da politike budu što relevantnije, a inicijative djelotvorne. Na temelju dostupnih izvora podataka prati se napredak u području poučavanja i učenja jezika.

U suradnji s Eurostatom, Organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) i Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) Komisija prikuplja i analizira podatke o poučavanju jezika diljem Europe. Na toj se osnovi razvijaju pokazatelji i standardi jezičnih kompetencija koji vrijede za cijelu Europu.

U publikaciji Ključni podaci o poučavanju jezika u školama u Europi, koju objavljuje mreža Eurydice, mogu se pronaći važne informacije o kretanjima na nacionalnoj razini.

Kako EU promiče donošenje politika utemeljenih na pouzdanim podacima?

Redovitim praćenjem stanja u jezičnoj politici dobiva se temeljit uvid u to područje. Zahvaljujući prikupljenim podacima mogu se točnije ocijeniti postojeće razine znanja stranih jezika i poduzimati mjere za poboljšanje ishoda politika i inicijativa za promicanje učenja jezika.

Nadalje, redovitim praćenjem pribavljaju se informacije o tome kako demografske, socijalne, ekonomske i obrazovne varijable utječu na jezične kompetencije u pojedinim zemljama te u Europskoj uniji kao cjelini.

Europski pokazatelj jezičnih kompetencija bio je prvi veliki korak u stvaranju pouzdane baze podataka za oblikovanje politika u području učenja jezika. Tu su se prikupljali podaci o jezičnim programima i politikama na temelju kojih su države članice mogle unaprjeđivati nacionalne standarde.

Rezultati europskog istraživanja jezičnih vještina provedenog od 2011. do 2012. (u 14 zemalja) pokazali su sljedeće:

  • 42 % testiranih 15-godišnjih učenika postiglo je razinu „samostalnog korisnika” (B1/B2 u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike) za prvi strani jezik
  • 25 % učenika postiglo je tu razinu za drugi strani jezik
  • 14 % učenika nije imalo ni osnovna znanja nekog stranog jezika.

Na temelju skupa dogovorenih pokazatelja i mjerila Komisija objavljuje Pregled obrazovanja i osposobljavanja, godišnje izvješće koje pomaže u oblikovanju politike na temelju provjerenih podataka u području učenja jezika. U tom se izvješću može pronaći prikaz razvoja sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi, najnovijih studija i promjena u obrazovnoj politici, kao i analiza niza mjerila i pokazatelja. 

Izvješće je ujedno osnova za rasprave između država članica i europskih institucija u kontekstu strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET2020).