Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

O resursima i alatima

EU prikuplja znatne količine informacija koje se odnose na obrazovanje, osposobljavanje i profesionalni razvoj u državama članicama. Želimo to znanje podijeliti s građanima i pružiti im resurse za prvi ili sljedeći korak u obrazovanju.

Za ostvarivanje obrazovnih ciljeva mnogima je potrebna financijska potpora. Stoga je pristup informacijama o financiranju posebno važan sadašnjim i budućim polaznicima obrazovnih programa. 

Na ovoj se stranici nalazi veći broj alata i resursa koji služe kao potpora obrazovnim programima koji postoje u EU-u. Na istim su stranicama dostupni svi dokumenti kojima se podupiru obrazovne politike EU-a, uključujući podatke o istraživanjima i ostale statističke podatke.