Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

O ALATU SELFIE

SELFIE

(eng. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) alat je osmišljen kako bi se školama pomoglo da uključe digitalne tehnologije u poučavanje, učenje i vrednovanje učenika. Služi utvrđivanju područja koja dobro funkcioniraju i onih u kojima su potrebna poboljšanja te pomaže u određivanju prioriteta. Alat je trenutačno dostupan na 24 službena jezika Europske unije, a s vremenom će se dodati još jezika.

Alatom SELFIE anonimno se prikupljaju stajališta učenika, nastavnika i rukovoditelja škole o tome kako se tehnologija upotrebljava u njihovoj školi. To se čini putem kratkih izjava i pitanja te jednostavne ljestvice slaganja s ocjenama od 1 do 5. Izjave se odnose na područja kao što su rukovodstvo, infrastruktura, stručno usavršavanje nastavnika i digitalne kompetencije učenika.

Za postupak samovrednovanja  potrebno je oko 30 minuta. Pitanja su prilagođena svakoj skupini. Na primjer, učenicima se postavljaju pitanja o njihovim iskustvima u pogledu učenja, nastavnici promišljaju o praksama stručnog usavršavanja i poučavanja, a rukovoditelji škole izjašnjavaju se o izradi planova i ukupnoj strategiji.

Na temelju tih informacija alat  generira  izvješće – sliku („SELFIE” :-)) jačih i slabijih strana škole u kontekstu upotrebe digitalnih tehnologija za poučavanje i učenje. Što je više sudionika iz pojedine škole, to će točnija biti slika škole u alatu SELFIE.

Rezultati i saznanja dobivena u okviru alata SELFIE namijenjeni su samo vašoj školi i ne dijele se s drugima, osim ako to želite.

Nalazi će vam dati uvid u situaciju i služiti kao polazište za pokretanje rasprave o upotrebi tehnologije i izradu akcijskog plana za vašu školu. Alat SELFIE zatim se može upotrijebiti u kasnijoj fazi kako bi se ocijenio napredak i prilagodio akcijski plan.

 

 

Alat SELFIE uključuje cijelu školsku zajednicu – rukovoditelje škole, nastavnike i učenike – u sveobuhvatan postupak koji pokriva brojna područja rada škole.

 

Budući da je svaka škola jedinstvena, alat se može prilagoditi. U školi možete birati i dodavati pitanja i izjave kako biste ih prilagodili svojim potrebama.

 

Alat SELFIE omogućuje svim sudionicima da odgovaraju na pitanja prilagođena njihovu iskustvu, bili oni učenici, nastavnici ili rukovoditelji škole.

 

Alat SELFIE besplatan je. Odgovori su anonimni, a podaci sigurni.

 

U postupku samovrednovanja možete sudjelovati putem računala, tableta ili pametnog telefona.

 

Nakon dovršetka samovrednovanja u alatu SELFIE svaka škola dobiva prilagođeno, interaktivno izvješće, u kojem se pružaju detaljni podaci te brz uvid u jače i slabije strane.

Privatnost podataka

  • Alat SELFIE namijenjen je samo školi te se ne prikupljaju  nikakvi osobni podaci .
  • Svi su odgovori uneseni u alat SELFIE  anonimni. Ne može se utvrditi identitet učenika, nastavnika, rukovoditelja škole ni drugih članova osoblja koji odgovaraju na pitanja i izjave.
  • Svaka je škola vlasnik svojeg izvješća u alatu SELFIE, koje se ne dijeli s drugima osim ako škola odluči suprotno.
  • Ni jedna druga organizacija, uključujući Europsku komisiju,  ne može pratiti odgovore pojedine škole.
  • Alat SELFIE nalazi se na poslužitelju čiji je vlasnik i kojim upravlja Europska komisija te prikupljeni podaci podliježu pravilima Komisije o obradi podataka.
  • Anonimni i objedinjeni podaci mogu se upotrebljavati samo za potrebe oblikovanja politika i istraživanja te se ne mogu upotrebljavati u komercijalne svrhe.

Kontekst i razvoj

Alat SELFIE temelji se na okviru Europske komisije za promicanje učenja u obrazovnim ustanovama prilagođenog digitalnom dobu.

Tim zadužen za alat SELFIE

SELFIE is an initiative of the European Commission.

Razvijen je u bliskoj suradnji s timom stručnjaka iz škola, ministarstava obrazovanja i znanstvenih instituta iz cijele Europe. Među partnerskim su institucijama Europska zaklada za osposobljavanje, Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) i UNESCO-ov Institut za informacijske tehnologije u obrazovanju.

Benefits

Comprehensive

SELFIE involves the whole school community – school leaders, teachers and students – in a 360-degree process covering many areas of school practice.

Customisable

Because every school is unique, the tool can be customised. Your school can select and add questions and statements to suit your needs.

Matching experience

SELFIE allows all participants to answer questions that match their experience, as students, teachers or school leaders.

Free and anonymous

SELFIE is free of charge. Answers are anonymised and data is secure.

Tailor-made

On completing SELFIE, each school receives a tailor-made, interactive report which provides both in-depth data and quick insights into strengths and weaknesses.