Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kvalitetna ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje

Da bi se europski prostor obrazovanja uspostavio do 2025., potrebno je dovoljno ulagati u obrazovanje i osposobljavanje te osigurati njegovu kvalitetu, djelotvornost i učinkovitost. 

Kako je najavljeno u Komunikaciji o uspostavi europskog prostora obrazovanja do 2025., tome će pridonijeti stručna skupina za kvalitetna ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje pomažući da nacionalna i regionalna ulaganja ostanu u prvom planu.

Komisija će osigurati posebnu potporu za lokalna, regionalna i nacionalna tijela kako bi olakšala uzajamno učenje, analizu i razmjenu dobre prakse u području ulaganja u obrazovnu infrastrukturu.

Ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje pridonijet će zelenoj i digitalnoj tranziciji i trajnom oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19. Znatna sredstva dostupna u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost omogućit će opsežnu potporu reformama i ulaganjima u obrazovanje i osposobljavanje, od infrastrukture i izgradnje zgrada do stručnog usavršavanja, digitalnih uređaja i financiranja otvorenih obrazovnih sadržaja.

Komisija će promicati ekologizaciju obrazovne infrastrukture kako bi se ispunili današnji energetski standardi i bolje iskoristile zelene površine oko škola. To će pak potaknuti interakciju i učenje, a ujedno biti odgovor na potražnju za novim kompetencijama i pedagoškim metodama. 

Najnovije vijesti

Komisija je 19. veljače 2021. objavila izvješće „Jačanje socijalne i gospodarske otpornosti u Europi ulaganjem u obrazovanje”. Tema te publikacije su koristi od ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje.

Komisija je objavila i otvoreni poziv na iskaz interesa za osnivanje stručne skupine za kvalitetna ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje. 

Stručna skupina će provesti dubinsku analizu postojećih dokaza kako bi utvrdila koje opcije politika utječu na poboljšanje obrazovnih ishoda i povećavaju uključivost, a ujedno i učinkovitost rashoda.

U sljedećih sedam godina Europska unija će u obrazovanje i osposobljavanje usmjeriti više sredstava nego ikad prije. 

Stručna skupina će pomoći nacionalnim tijelima da što bolje iskoriste dostupna sredstva, a kao potporu državama članicama u oblikovanju politika na temelju dokaza izradit će smjernice s pouzdanim podacima o učinku, troškovima i izazovima u provedbi ključnih mjera politike.

U svojoj analizi stručna skupina primarno će se baviti područjima koja predstavljaju najveći dio rashoda za obrazovanje i koja mogu imati velik utjecaj na obrazovne ishode, a to su prije svega:

  • učitelji i nastavnici
  • upravljanje obrazovnom infrastrukturom i s njom povezanim fizičkim i ljudskim resursima 
  • digitalno obrazovanje (razvoj infrastrukture i kompetencija).

Pritom bi trebalo obuhvatiti sve razine obrazovanja i osposobljavanja – od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do obrazovanja odraslih. Za svaku opciju politika usto će se provesti analiza troškova i koristi te ispitati utjecaj na proračun.

Prvi sastanak stručne skupine održat će se u proljeće 2021. Rok za prijavu je 20. ožujka 2021.