Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inicijativa za uvođenje europske studentske iskaznice

Što je europska studentska iskaznica?

Jednostavni i sigurni administrativni postupci na internetu i lako dostupne informacije nužni su za povećanje mobilnosti studenata u Europi. Osim toga, ključni su za promicanje sudjelovanja studenata u obrazovnim i kulturnim aktivnostima u skladu s vizijom stvaranja europskog prostora obrazovanja do 2025.

U okviru inicijative za uvođenje europske studentske iskaznice uspostavit će se jedinstvena internetska platforma na kojoj će studenti preko mobilne aplikacije Erasmus+ moći obavljati sve formalnosti povezane s razdobljem mobilnosti – prije, tijekom i nakon boravka u inozemstvu – te pronaći sve informacije koje su im potrebne da taj boravak što bolje iskoriste.

Cilj je da se ta inicijativa u potpunosti provede tijekom 2021. Od ustanova visokog obrazovanja koje sudjeluju u budućem programu Erasmus+ očekivat će se da za razmjenu podataka o mobilnosti studenata upotrebljavaju mrežu Erasmus bez papira. Te će ustanove morati upotrebljavati mrežu Erasmus bez papira u skladu sa sljedećim ključnim etapama:

  • 2021.– upravljanje ugovorima o učenju na internetu
  • 2022.– upravljanje ugovorima između ustanova
  • 2023. – razmjena podataka o odabranim studentima i prihvaćanju sudjelovanja te razmjena prijepisa povezanih s mobilnošću studenata

Ustanove sudionice trebat će i promicati upotrebu mobilne aplikacije Erasmus+ kako bi za studente i ustanove koji sudjeluju u programu administrativni postupci bili što jednostavniji. Do 2025. svi bi studenti u Europi trebali moći iskoristiti prednosti europske studentske iskaznice. Više doznajte iz našeg internetskog seminara – Erasmus Goes Digital!

Koje su prednosti europske studentske iskaznice?

Potpuno u skladu s propisima EU-a o zaštiti osobnih podataka iskaznica će jamčiti sigurnu razmjenu informacija o studentima i omogućavati im nesmetan prelazak s jednog visokog učilišta na drugo. S njom će studenti moći pristupiti i internetskim tečajevima i uslugama koje pružaju druga visoka učilišta. 

Osim što će olakšati virtualnu mobilnost i kombinirano učenje, europska studentska iskaznica studentima će omogućiti veći izbor programa, a s vremenom i popust za sudjelovanje u kulturnim aktivnostima diljem Europe. 

Inicijativa neće pomoći samo studentima, već će se i pojednostavniti administrativni postupci te smanjiti administrativno opterećenje za visoka učilišta, što će poboljšati mobilnost. 

Uz potporu iz programa Erasmus+ i Instrumenta za povezivanje Europe od 2019. proširit će se digitalni projekti – Erasmus bez papira, EMREX i europska studentska iskaznica.

Inicijativa za uvođenje europske studentske iskaznice bit će povezana s pravilima EU-a o elektroničkoj identifikaciji (Uredba eIDAS) kako bi se osiguralo povjerenje potrebno za autentikaciju studenata te im se omogućilo da svoja prava ostvaruju putem interneta. 

Inicijativa je stoga pomak ka digitalnom europskom društvu i istinski europskom prostoru obrazovanja u kojem je studiranje u inozemstvu norma, a izvrsnost u obrazovanju dostupna svima.

Prednosti europske studentske iskaznice

Za studente: 

  • jednostavan pristup nastavnom materijalu prije mobilnosti, upisi putem interneta i automatsko priznavanje ECTS bodova
  • izravan pristup uslugama sveučilišta domaćina, kao što su knjižnice, prijevoz i smještaj
  • popusti za kulturne aktivnosti diljem EU-a.

Za visoka učilišta: 

  • jednostavno upravljanje cijelim procesom mobilnosti putem interneta, od odabira studenata do priznavanja ECTS bodova
  • internetska identifikacija studenata, pojednostavnjena i sigurna razmjena podataka među sveučilištima o studentima, uključujući ocjene 
  • manje administrativno opterećenje povezano s mobilnošću studenata.