Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 2. mjera

Preporuka Vijeća o pristupima kombiniranog učenja za visokokvalitetno i uključivo osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje

Pandemija bolesti COVID-19 dovela je do nagle i masovne primjene digitalnih metoda učenja. Raspon rješenja uvedenih radi kontinuiteta obrazovanja i osposobljavanja bio je širok i uključivao i manje i više tehnološki napredne pristupe.

Više razine digitalnog kapaciteta i iskustva s alternativnim i fleksibilnim oblicima učenja dovele su do bržeg i djelotvornijeg odgovora na pandemiju.

Međutim, bilo je razlika u djelotvornosti poduzetih mjera između razina obrazovanja i osposobljavanja te pojedinih sektora. U većini slučajeva visoka učilišta nastavu su nastavila održavati virtualno, no mnoge osnovne i srednje škole nisu imale dovoljno stručnog znanja i našle su se u poteškoćama kako svim učenicima ponuditi mogućnost učenja na daljinu i putem interneta.

Ciljevi

Na temelju iskustva stečenog tijekom pandemije bolesti COVID-19 Preporuka Vijeća o pristupima kombiniranog učenja doprinosi zajedničkom razumijevanju kombiniranog učenja na razini Europske unije. „Kombinirano učenje” pojam je koji se upotrebljava u formalnom obrazovanju i osposobljavanju za opis situacije u kojoj škola, nastavno osoblje ili učenik primjenjuju više pristupa u procesu učenja.

Može se kombinirati učenje u školi i drugim okruženjima, kao što su poduzeća, centri za osposobljavanje, učenje na daljinu, učenje na otvorenom, na kulturnim lokalitetima te upotrebom raznih (ne)digitalnih alata za učenje.

Svrha je Preporuke Vijeća pomoći državama članicama EU-a da u kratkom roku ublaže posljedice pandemije za učenike, nastavno osoblje i škole.

U njoj se navodi i što je potrebno poduzeti kako bi se u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju razvili pristupi kombiniranog učenja koji će dugoročno biti učinkoviti, uključivi i poticajni. To će pridonijeti prilagodbi školskih obrazovnih sustava kako bi postali fleksibilniji i uključili širok raspon pedagoških metoda, tehnoloških alata, potreba učenika i promjenjivih okolnosti.

Glavne aktivnosti 

Vremenski okvir

  • 5. kolovoza 2021. – Komisijin Prijedlog preporuke Vijeća
  • 29. studenoga 2021. – donošenje Preporuke Vijeća

Pišite nam

Ako želite saznati više o ovoj mjeri, možete nam se javiti e-poštom na EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu.

Pratite EUDigitalEducation na Twitteru za najnovije vijesti o ovoj mjeri i općenito o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje.


Povezani sadržaj