Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Ova se stranica prevodi. U međuvremenu pročitajte najnoviju verziju na engleskom jeziku.

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 1. mjera

Uspješno digitalno obrazovanje znači više boljih prilika za učenje i poučavanje radi stjecanja vještina koje su svakome potrebne za uspjeh u današnjem digitaliziranom svijetu. U okviru ove mjere utvrđuje se na koje zajedničke prepreke države EU-a nailaze u digitalizaciji svojih sustava obrazovanja i osposobljavanja i kako ih se može ukloniti.
Na ovoj stranici

Strukturirani dijalog s državama članicama o digitalnom obrazovanju i vještinama

Promicanje pristupačnog, kvalitetnog i uključivog digitalnog obrazovanja mora biti zajednički pothvat cijelog društva. Vlade, ustanove za obrazovanje i osposobljavanje, privatni i javni sektor moraju se angažirati u uspostavi uspješnog digitalnog obrazovnog ekosustava.

Predsjednica Ursula von der Leyen u svojem je govoru o stanju Unije 2021. pozvala na „pozornost čelnika i strukturirani dijalog na najvišoj razini” o digitalnom obrazovanju i vještinama. Strukturirani dijalog s državama članicama o digitalnom obrazovanju i vještinama počeo je u listopadu 2021. Njegov je cilj bio povećati političku vidljivost i obveze u pogledu digitalnog obrazovanja i vještina kako bi Europa mogla ostvariti ambiciozne ciljeve postavljene za 2030.

Strukturirani dijalog uključivao je rasprave na razini EU-a i bilateralne sastanke Komisije s predstavnicima država članica. U njima su sudjelovali predstavnici različitih sektora i vladinih institucija te razni dionici, uključujući socijalne partnere, civilno društvo i privatni sektor. Dijalog se vodio konceptom „pristupa na svim razinama uprave”, dakle uključivao je suradnju različitih sektora državne uprave. U tom su pristupu objedinjena različita područja politike, uključujući:

 • obrazovanje i osposobljavanje
 • digitalizaciju
 • zapošljavanje i socijalna pitanja
 • financiranje i ulaganje.

Ciljevi

 • rad na ostvarivanju ambicioznih nacionalnih i europskih ciljeva u području digitalnog obrazovanja i vještina
 • mobiliziranje instrumenata EU-a za bolju potporu državama članicama u njihovim dodatnim reformama kako bi ostvarile viziju do 2030.
 • povećanje političke vidljivosti i obveza u pogledu digitalnog obrazovanja i vještina
 • doprinos budućim mjerama na razini EU-a, posebno planiranim inicijativama za digitalno obrazovanje i vještine, kao i pripremama za program politike za digitalno desetljeće do 2030. 
 • povezivanje rada u različitim područjima politike: ministarstava obrazovanja, rada, digitalizacije i financija te svih relevantnih dionika, od ustanova za obrazovanje i osposobljavanje do pružatelja infrastrukture, privatnog sektora, socijalnih partnera, civilnog društva i zajednice za inovacije, tehnologiju i istraživanje

Glavne aktivnosti

 • rasprave s državama EU-a u zajedničkom okruženju u skupini istaknutih nacionalnih koordinatora za digitalno obrazovanje i vještine
 • bilateralni dijalozi s državama EU-a
 • savjetovanja s dionicima
 • priprema prijedloga preporuka Vijeća o ključnim čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje i osposobljavanje te o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju
 • prilozi za program politike digitalnog desetljeća i nacionalne planove

Rezultati

 • veće političko zalaganje država EU-a za njegove ciljeve području digitalnog obrazovanja i vještina
 • razmjena iskustva i najbolje prakse
 • informiranje o ključnim čimbenicima za uspješnu digitalnu transformaciju sustava obrazovanja i osposobljavanja i poboljšanje digitalnih vještina

Kronologija

Preporuka Vijeća o ključnim čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje i osposobljavanje

Preporuka Vijeća postavlja moderan okvir za ulaganja, upravljanje i izgradnju kapaciteta radi učinkovitog i uključivog digitalnog obrazovanja i osposobljavanja.

Digitalno obrazovanje i osposobljavanje preduvjet su za otpornost, pristupačnost, kvalitetu i uključivost sustava obrazovanja i osposobljavanja te u današnjem digitalnom svijetu omogućuju brži napredak u učenju.

Zbog pandemijske krize potreba za sustavnom digitalnom transformacijom obrazovanja i osposobljavanja postala je još očitija. Na temelju rezultata strukturiranog dijaloga u Preporuci Vijeća sve se države EU-a poziva da osiguraju univerzalan pristup uključivom i kvalitetnom digitalnom obrazovanju i osposobljavanju, čime bi se smanjio digitalni jaz.

Ciljevi

Cilj je Preporuke promicati nacionalne strukturne reforme u EU-u potrebne za veći napredak u digitalnoj transformaciji obrazovanja i osposobljavanja, i to na temelju:

 • ciljanih koherentnih strategija za digitalno obrazovanje i vještine
 • kvalitetnijih povratnih informacija prikupljenih boljim praćenjem i evaluacijom politika digitalnog obrazovanja i osposobljavanja te bržom integracijom dobivenih rezultata u reforme politike
 • pristupa digitalnom obrazovanju i osposobljavanju koji uključuje sve razine uprave i pojačanom suradnjom dionika, uključujući privatni sektor
 • izgradnje i jačanja partnerstava s odgojno-obrazovnim djelatnicima, pri čemu im se svima daje pristup digitalnom osposobljavanju, te potpore za izgradnju digitalnih kapaciteta svih ustanova za obrazovanje i osposobljavanje
 • pravednog i učinkovitog ulaganja u kvalitetno i uključivo digitalno obrazovanje i osposobljavanje.

Glavne aktivnosti

 • rasprave u okviru strukturiranog dijaloga o digitalnom obrazovanju i vještinama (2022.)
 • savjetovanja s dionicima (2022.)
 • Prijedlog Komisije za preporuku Vijeća (travanj 2023.)
 • donošenje Preporuke Vijeća o ključnim čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje i osposobljavanje (studeni 2023.)

Kronologija

Financiranje

Ova se mjera financira iz EU-ova programa Erasmus+, Europskog socijalnog fonda plus, Fonda za pravednu tranziciju, Europskog fonda za regionalni razvoj, programa Digitalna Europa i Obzora Europa.