Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 13. mjera

Sudjelovanje žena u studijima i karijerama u području STEM-a

Malo žena zainteresirano je za sudjelovanje u digitalnom sektoru, bilo da je riječ o visokom obrazovanju, radnim mjestima ili poduzetništvu. Studija Europske komisije „She Figures” (2021.) potvrđuje taj trend.

Prema toj studiji među osobama koje su diplomirale u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) samo je 20 % žena, a samo ih je 17 % zaposleno u tom sektoru. I među samozaposlenima u tehničkim zanimanjima, kao što su znanost, inženjerstvo i IKT, samo je 24 % žena.

Iako su izgledi da će djevojčice i dječaci raditi u području povezanom s prirodnim znanostima podjednaki, tijekom odrastanja i školovanja djevojke postupno gube interes za predmete iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) i IKT-a. Prema dostupnim podacima („Women in the digital age” (Žene u digitalnom dobu), 2018.) tek je svaka treća osoba koja završi studij u području STEM-a žena.

Promjene se ne odvijaju dovoljno brzo – udio žena na radnim mjestima u području IKT-a u EU-u povećao se od 2012. do 2016. samo za 0,5 % (izvor: Europski institut za ravnopravnost spolova: Women and men in ICT: a chance for better work-life balance (Žene i muškarci u IKT-u: prilika za poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života), 2018.).

Od 2011. do 2020. postotak znanstvenica i inženjerki u državama članicama EU-a blago je porastao, i to s 39 % na 41 %.

Ciljevi

Kako bi se potaknulo žene da se više odlučuju za studij i karijeru u području STEM-a i osiguralo njihovo sudjelovanje u digitalnom gospodarstvu, Europska komisija poticat će studentice da razviju svoje digitalne i poduzetničke kompetencije.

Nastojat će povećati uključenost žena u digitalnom sektoru i području STEM-a tijekom studija i karijere, među ostalim u ulozi poduzetnica.

Glavne aktivnosti

  • osposobljavanje u području digitalnih i održivih poduzetničkih vještina za djevojke na razini sekundarnog obrazovanja preko posebne internetske platforme za učenje Girls Go Circular (kojom upravlja EIT RawMaterials, zajednica znanja i inovacija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju)
  • organizacija festivala ESTEAM*za djevojke i žene u državama članicama EU-a radi poboljšanja digitalnih i poduzetničkih kompetencija i jačanja njihova samopouzdanja kako bi kreativnom primjenom tih kompetencija mogle iskorištavati prilike, biti inovativne i stvarati vrijednosti za društvo.
  • ponuda novih programa visokog obrazovanja za inženjerstvo i informacijsku i komunikacijsku tehnologiju koji se temelje na interdisciplinarnom STEAM pristupu. To uključuje nadovezivanje na rad Koalicije EU STEM radi potpore uspostavi nacionalnih platformi za STEM, kao i diseminaciju rezultata projekata financiranih u okviru programa Erasmus+ i primjera dobre prakse dostupnih u okviru saveza „Europska sveučilišta”.

Očekivani rezultati 

  • do kraja 2027. – uključiti 40 000 studentica u osposobljavanje za kružno gospodarstvo i digitalne vještine
  • do 2024. – organizirati pet ESTEAM festivala za djevojke i pet za žene te jedno završno događanje
  • uključiti STEM kao prioritet u godišnji program rada za Erasmus+ 2021. i 2022. za projekte u okviru suradničkih partnerstava u području visokog obrazovanja.

Kronologija

Od 2021. do 2027.

Financiranje

Ova mjera financira se iz EU-ova programa Obzor Europa, Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) i programa Erasmus+.

Pišite nam

Ako želite saznati više o ovoj mjeri, javite nam se e-poštom na: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Pratite EUDigitalEducation na Twitteru za najnovije vijesti o ovoj mjeri i općenito o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje.

 

* STEAM je pedagoški pristup u kojem se znanost, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika koriste kao pristupne točke za poticanje istraživanja, dijaloga i kritičkog mišljenja. 

Povezani sadržaj