Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 10. mjera

Prijedlog preporuke Vijeća o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju

Zbog tehničkog napretka sve se više povećava potreba za digitalnim vještinama i kompetencijama na svim razinama u gospodarstvu i društvu. Međutim, digitalne vještine nisu dovoljno razvijene.

Ambiciozni ciljevi utvrđeni kao dio Digitalnog kompasa 2030. i u Rezoluciji Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja odnose se na razinu digitalnih vještina za različite skupine građana, npr. radno aktivne osobe, odrasle ili mlade.

Za te inicijative potrebno je da se u sustavima obrazovanja i osposobljavanja uloži više truda u pružanje digitalnih vještina i kompetencija što većem broju učenika od ranije dobi. 

Ciljevi 

Države članice Europske unije suočene su s istim problemima u vezi s razinom digitalnih vještina svojih stanovnika i mogućnostima da se u njihovim sustavima obrazovanja i osposobljavanja učenicima pruži potpora u razvijanju digitalnih vještina koje im trebaju za život, rad i učenje.

Poboljšanje prenošenja digitalnih vještina

Kako bi se Europljanima omogućilo da u okviru obrazovanja i osposobljavanja stječu digitalne vještine osnovne, srednje i napredne razine, Europska komisija sastavit će prijedlog preporuke Vijeća o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju. 

U okviru te inicijative utvrdit će se koraci za promicanje razvoja digitalnih kompetencija od rane dobi i u svim fazama obrazovanja i osposobljavanja. To će uključivati i korištenje instrumenata EU-a za ulaganje u profesionalni razvoj nastavnog osoblja.

Poticat će se i razmjena najboljih nastavnih metoda za visokokvalitetno informatičko obrazovanje na svim razinama obrazovanja te dijalog s civilnim društvom i industrijom o dobroj praksi i ispunjavanju potreba za novim vještinama.

Glavne aktivnosti

 • izvješće Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) „Reviewing Computational Thinking in Compulsory Education” (Preispitivanje računalnog razmišljanja u obveznom obrazovanju) (objavljeno u ožujku 2022.)
 • istraživanje mreže Eurydice „Informatics in School Education” (Informatika u sustavu odgoja i općeg obrazovanja) (rujan 2022.)
 • prijedlog preporuke Vijeća o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju (prvo tromjesečje 2023.).

Očekivani rezultati

 • predlaganje koraka za koherentno prenošenje digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju
 • izrada smjernica o informatici kao predmetu, uključujući načela, koncepte i praktične pristupe u poučavanju i učenju
 • dogovor o koherentnoj viziji i zajedničkoj terminologiji u vezi s pružanjem informatičkog obrazovanja svim učenicima u Europi
 • doprinos ciljevima za digitalne vještine u okviru Digitalnog kompasa i europskog prostora obrazovanja pozitivnim utjecanjem na razinu digitalnih vještina europskih građana i na broj muškaraca i žena koji će razmotriti karijeru u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT).

Kronologija

 • od listopada 2021. do ožujka 2022. – ažuriranje izvješća JRC-a o računalnom razmišljanju
 • od ožujka do rujna 2022. – ciljana savjetovanja s dionicima
 • rujan 2022. – objava izvješća mreže Eurydice o informatici u sustavu odgoja i općeg obrazovanja
 • od siječnja do ožujka 2023. – prijedlog preporuke Vijeća o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina. 

Financiranje

Ova mjera financira se u okviru EU-ova programa Erasmus+.

Pišite nam

Ako želite saznati više o ovoj mjeri, javite nam se e-poštom na: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Pratite EUDigitalEducation za najnovije vijesti o ovoj mjeri i općenito o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje.

 

Povezani sadržaj