Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Rezolucija Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021. – 2030.)

hrvatski