Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eolas faoi acmhainní agus uirlisí

Bailíonn an tAontas Eorpach neart faisnéise a bhaineann leis an oideachas, leis an oiliúint agus leis an bhforbairt ghairmiúil sna Ballstáit. Tá sé ríthábhachtach an fhaisnéis sin a roinnt agus na hacmhainní is gá a chur ar fáil do dhaoine le gur féidir leo an chéad chéim, nó an chéad chéim eile, san oideachas a thabhairt.

Mura n-éiríonn le daoine maoiniú a fháil, is minic nach féidir leo leanúint ar aghaidh chun a spriocanna oideachais a bhaint amach. Tá sé iontach tábhachtach, dá bhrí sin, do mhic léinn nua agus do dhaoine atá ina mic léinn cheana rochtain a bheith acu ar fhaisnéis faoin maoiniú

Ar an leathanach seo tá rogha d’uirlisí agus d’acmhainní a thacaíonn lena lán de na cláir oideachais a chuireann an tAontas ar fáil. Is féidir teacht ar liosta cuimsitheach de dhoiciméid a thacaíonn le beartais oideachais an Aontais ar an suíomh gréasáin seo, taifid taighde agus staidrimh san áireamh.