Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Rún ón gComhairle maidir le creat straitéiseach le haghaidh comhar Eorpach san oideachas agus san oiliúint i dtreo an Limistéir Eorpaigh Oideachais agus níos faide anonn (2021-2030)

Irish