Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tutkimustietoon perustuva toimintapolitiikka

Tutkimustiedon hyödyntäminen kielipolitiikassa

Euroopan komissio kerää kielipolitiikkansa ja hankkeidensa pohjaksi perusteellista tutkimustietoa. Se seuraa kielten opetuksen ja oppimisen kehitystä useiden tietolähteiden avulla.

Komissio kerää ja analysoi eurooppalaista kieltenopetusta koskevaa tietoa yhdessä Eurostatin, YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kanssa. Analyysien pohjalta voidaan kehittää toimivia yleiseurooppalaisia kielitaitoindikaattoreita ja ‑standardeja.

Myös Eurydice-verkoston säännöllisesti julkaisema raportti koulujen kieltenopetuksesta antaa arvokasta tietoa eri EU-maiden tilanteesta.

EU:n toimet

Euroopan komissio pyrkii laajentamaan tietopohjaa kielialalla säännöllisen seurannan avulla. Tästä on olennaista apua vieraiden kielten osaamistasojen kartoittamisessa ja kieltenopetuksen tehostamisessa.

Säännöllinen seuranta tuottaa myös tietoa siitä, kuinka väestölliset, yhteiskunnalliset, taloudelliset ja koulutukselliset muuttujat vaikuttavat kielten osaamiseen EU-maissa.

Ensimmäinen merkittävä hanke, jossa tutkimustietoa hyödynnettiin, oli eurooppalainen kielitaitoindikaattori, joka antaa EU-maille valmiuksia kehittää kieltenopetuspolitiikkaansa ja parantaa kielitaidon tasoa maassaan.

Vuosina 2011–2012 järjestettiin 14 EU-maassa eurooppalainen kielitaitotutkimus. Se osoitti, että:

  • 42 prosenttia tutkimukseen osallistuneista 15-vuotiaista koululaisista saavutti ensimmäisessä vieraassa kielessään tason "itsenäinen kielenkäyttäjä" (B1/B2 kieliä koskevassa yhteisessä eurooppalaisessa viitekehyksessä)
  • 25 prosenttia saavutti saman tason toisessa vieraassa kielessään
  • 14 prosentilla oppilaista ei ollut edes perustietoja ensimmäisestä vieraasta kielestään.

Komissio julkaisee sovituille indikaattoreille ja vertailuarvoille perustuvaa koulutuksen seurantakatsausta. Tämän vuotuisen katsauksen tavoitteena on edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa kieltenopetuksen alalla. Koulutuksen seurantakatsauksessa kuvataan koulutusjärjestelmien kehitystä eri puolilla Eurooppaa useiden eri kriteereiden ja mittareiden avulla. Tarkasteltavana ovat myös uusimmat tutkimukset ja koulutuspolitiikan kehitys. 

Katsaus toimii perustana keskusteluille, joita EU:n toimielimet ja EU-maat käyvät eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET2020) mukaisesti.