Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tietolähteet ja apuvälineet

EU kerää jäsenmaistaan monenlaista koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvää tietoa ja jakaa sitä eteenpäin. Tällaisesta tiedosta on hyötyä myös yksityisille ihmisille, kun he tekevät henkilökohtaisia päätöksiä opintojaan suunnitellessaan.

Opintojen suunnittelussa raha on usein ratkaisevassa roolissa. Siksi on tärkeää tietää, mitä rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla opintojen aloittamista tai jatkamista varten.  

Tällä sivustolla esitellään EU:n erilaisia koulutusalan ohjelmia tukevia apuvälineitä ja tietolähteitä. Saatavilla on myös useita EU:n koulutuspolitiikkaan liittyviä tausta-asiakirjoja, kuten tutkimuksia ja tilastoja.