Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

TIETOA SELFIE-VÄLINEESTÄ

SELFIE

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies, innovatiivisten koulutusteknologioiden käytön tukemiseen perustuvaa tehokasta oppimista koskeva itsearviointi) on itsearviointiväline, jonka tarkoituksena on auttaa kouluja liittämään digitaalisia teknologioita opetukseen, oppimiseen ja oppilaiden arviointiin. Se voi osoittaa, mikä toimii hyvin, millä aloilla olisi tehtävä parannuksia ja mihin ensisijaiset toimenpiteet olisi kohdistettava. Väline on tällä hetkellä saatavana Euroopan unionin 24 virallisella kielellä. Kieliä on tarkoitus lisätä ajan mittaan.

SELFIE kerää oppilaiden, opettajien ja koulun johdon – anonyymisti antamia – mielipiteitä teknologian käytöstä heidän koulussaan. Tämä tehdään lyhyiden väittämien ja kysymysten sekä yksinkertaisen, yhdestä viiteen ulottuvan arviointiasteikon avulla. Väittämissä käsitellään erilaisia osa-alueita, kuten johtajuutta, infrastruktuureja, opettajien harjoittelua ja oppilaiden digitaalista osaamista.

Arvioinnin tekemiseen kuluu aikaa noin 30 minuuttia. Kysymykset on räätälöity kullekin ryhmälle sopiviksi. Esim. oppilaille esitetään kysymyksiä, jotka liittyvät heidän oppimiskokemukseensa, opettajat pohtivat täydennyskoulutusta ja opetuskäytäntöjä, ja koulun johdolle suunnatuissa kysymyksissä käsitellään suunnittelua ja yleistä strategiaa.

Näiden tietojen pohjalta väline tuottaa raportin – tilannekuvan (selfien :-)) koulun vahvuuksista ja heikkouksista digitaalisten teknologioiden käytössä opettamisen ja oppimisen alalla. Mitä enemmän ihmisiä koulussa osallistuu arviointiin, sitä tarkempi koulun tilannetta koskeva SELFIE-itsearviointi on.

SELFIE-harjoituksen tulokset ja näkemykset on tarkoitettu ainoastaan koulun käyttöön. Niitä ei jaeta muille, ellei koulussa toisin päätetä.

Tulokset voivat auttaa nykytilanteen määrittämisessä, ja näin teknologioiden käyttöä koskevan keskustelun käynnistämisessä ja toimintasuunnitelman kehittämisessä. SELFIE-itsearviointia voidaan myöhemmin käyttää edistymisen mittaamiseen ja toimintasuunnitelman mukauttamiseen.

 

 

Koko kouluyhteisö – koulun johto, opettajat ja oppilaat – osallistuvat SELFIE-itsearviointiin, jossa käsitellään koulun käytäntöjen eri osa-alueita.

 

Koska jokainen koulu on ainutlaatuinen, välinettä voi mukauttaa. Koulusi voi valita ja lisätä tarpeisiinsa sopivia kysymyksiä ja väittämiä.

 

SELFIE-itsearvioinnissa kaikki osallistujat voivat vastata kysymyksiin, joissa käsitellään heidän kokemuksiaan oppilaina, opettajina tai koulunjohtajina.

 

SELFIE on maksuton. Vastaukset anonymisoidaan ja tiedot suojataan.

 

Voit tehdä arvioinnin tietokoneen, taulutietokoneen tai älypuhelimen avulla.

 

SELFIE-itsearviointiin vastaamisen jälkeen jokaiselle koululle lähetetään räätälöity, vuorovaikutteinen raportti, jossa on sekä yksityiskohtaisia tietoja että lyhyitä näkemyksiä koulun vahvuuksista ja heikkouksista.

Kenelle SELFIE on tarkoitettu?

SELFIE-välinettä voivat käyttää Euroopassa ja sen ulkopuolella toimivat alemman ja ylemmän perusasteen koulut ja ammattikoulut. Välinettä voidaan käyttää missä tahansa koulussa – myös sellaisissa, joiden infrastruktuuri ja laitteistot ovat vähemmän kehittyneitä ja teknologian käyttö vähäisempää. Väline on saatavana kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä.

Koulujen kouluille suunnittelema

Koulunjohtajat, opettajat ja oppilaat ovat alusta lähtien olleet mukana SELFIE-välineen suunnittelussa ja testaamisessa:

  • 5 000 henkilöä vaikutti välineen suunnitteluun jo sen varhaisessa vaiheessa.
  • 67 000 henkilöä 650:sta eri puolilla Eurooppaa sijaitsevasta koulusta osallistui pilottitestiin.
  • SELFIE-välinettä testattiin alemman perusasteen kouluissa, jotta myös nuoremmat oppilaat varmasti ymmärtäisivät sen.

Tietojen yksityisyys

  • SELFIE on tarkoitettu ainoastaan kouluja varten, henkilötietoja ei kerätä.
  • Kaikki SELFIE-itsearvioinnin kautta annetut vastaukset ovat anonyymejä. Kyselyihin ja väittämiin vastaavia yksittäisiä oppilaita, opettajia, koulunjohtajia tai muita henkilökunnan jäseniä ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.
  • Koulukohtaiset SELFIE-raportit ovat kunkin koulun omaisuutta, niitä jaeta muille, ellei koulussa toisin päätetä.
  • Muut organisaatiot, myöskään Euroopan komissio, eivät voi jäljittää vastauksia yksittäiseen kouluun.
  • SELFIE-välinettä ylläpidetään Euroopan komission omistamalla ja hoitamalla palvelimella. Koottuihin tietoihin sovelletaan komission tietojenkäsittelysääntöjä.
  • Anonymisoituja ja yhdistettyjä tietoja voidaan käyttää ainoastaan politiikkaan ja tutkimukseen liittyviin tarkoituksiin. Tietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

SELFIE-välineen tausta ja kehittäminen

SELFIE perustuu digitaalisen oppimisen edistämistä oppilaitoksissa koskeviin Euroopan komission puitteisiin.

SELFIE-tiimi

SELFIE on Euroopan komission aloite.

Väline on kehitetty tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisten koulujen, opetusministeriöiden ja tutkimusinstituuttien asiantuntijaryhmien kanssa. Kumppaneina toimivat muun muassa Euroopan koulutussäätiö, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) ja UNESCOn tietotekniikan ja koulutuksen instituutti.

Benefits

Comprehensive

SELFIE involves the whole school community – school leaders, teachers and students – in a 360-degree process covering many areas of school practice.

Customisable

Because every school is unique, the tool can be customised. Your school can select and add questions and statements to suit your needs.

Matching experience

SELFIE allows all participants to answer questions that match their experience, as students, teachers or school leaders.

Free and anonymous

SELFIE is free of charge. Answers are anonymised and data is secure.

Tailor-made

On completing SELFIE, each school receives a tailor-made, interactive report which provides both in-depth data and quick insights into strengths and weaknesses.