Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Laadukkaat investoinnit koulutukseen

Jotta eurooppalainen koulutusalue toteutuisi vuoteen 2025 mennessä, koulutukseen on investoitava riittävästi, samalla kun varmistetaan koulutuksen laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus. 

Tiedonannossa eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisesta vuoteen 2025 mennessä ilmoitettiin, että tätä prosessia tukemaan perustetaan koulutuksen laadukkaita investointeja käsittelevä asiantuntijaryhmä, joka auttaa keskittymään kansallisiin ja alueellisiin investointeihin.

Komissio tarjoaa erityistä tukea paikallisille, alueellisille ja kansallisille viranomaisille vastavuoroisen oppimisen, analysoinnin ja koulutusinfrastruktuuriin tehtäviä investointeja koskevien hyvien käytäntöjen jakamisen helpottamiseksi.

Koulutusinvestoinneilla edistetään vihreää siirtymää, digitaalista muutosta ja kestävää elpymistä covid-19-kriisistä. Elpymis- ja palautumistukivälineen kautta saatavilla oleva huomattava rahoitus tukee merkittävästi koulutusuudistuksia ja ‑investointeja, jotka ulottuvat infrastruktuurista ja rakentamisesta kursseihin, digitaalilaitteisiin ja avoimien koulutusresurssien rahoitukseen.

Komissio tukee osaltaan koulutusinfrastruktuurien viherryttämistä, jotta ne täyttäisivät nykyiset energianormit, ja edistää koulujen viheralueiden parantamista. Näin voidaan edistää vuorovaikutusta ja oppimista ja vastata samalla uusien taitojen ja uudenlaisen pedagogiikan kysyntään. 

Ajankohtaista

Komissio julkaisi 19.2.2021 kertomuksen sosiaalisen ja taloudellisen selviytymiskyvyn parantamisesta Euroopassa investoimalla koulutukseen (”Boosting Social and Economic Resilience in Europe by Investing in Education”). Kertomuksessa keskitytään koulutusinvestoinneista saataviin hyötyihin.

Komissio on myös käynnistänyt avoimen kiinnostuksenilmaisupyynnön koulutuksen laadukkaita investointeja käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamiseksi. 

Asiantuntijaryhmä laatii käytettävissä olevan näytön pohjalta perusteellisen analyysin ja määrittää toimintavaihtoehdot, joilla voidaan parantaa koulutustuloksia ja lisätä osallistavuutta, samalla kun tehostetaan varojen käyttöä.

Euroopan unioni ohjaa seuraavien seitsemän vuoden aikana koulutukseen enemmän varoja kuin koskaan aiemmin. 

Asiantuntijaryhmä auttaa kansallisia viranomaisia hyödyntämään varoja parhaalla mahdollisella tavalla ja tukee näyttöön perustuvan päätöksenteon kehittämistä laatimalla jäsenvaltioille ohjeasiakirjan, jossa esitetään luotettavaa tietoa keskeisten politiikkatoimien täytäntöönpanon vaikutuksista, kustannuksista ja haasteista.

Asiantuntijaryhmä keskittyy analyysissä osa-alueisiin, joilla suurin osa koulutusmenoista aiheutuu ja joilla voi olla merkittävä vaikutus koulutustuloksiin, kuten

  • opettajat ja kouluttajat
  • koulutusinfrastruktuurin ja siihen liittyvien fyysisten ja henkilöresurssien hallinta 
  • digitaalinen koulutus (infrastruktuuri ja osaamisen kehittäminen).

Kunkin osa-alueen olisi katettava kaikki koulutustasot varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Lisäksi laaditaan kustannus-hyötyanalyysi ja tarkastellaan kaikkien toimintavaihtoehtojen talousarviovaikutuksia.

Asiantuntijaryhmän ensimmäinen kokous pidetään keväällä 2021. Hakuaika päättyy 20.3.2021