Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 8

EU:n asukkaat tarvitsevat perustason tiedot uusista ja kehittyvistä teknologioista, kuten tekoälystä. Tieto tuo varmuutta ja tervettä kriittisyyttä sekä auttaa käyttämään teknologiaa turvallisesti.

Tietämyksen lisääntyminen auttaa ihmisiä myös tunnistamaan kehittyviin teknologioihin liittyvät mahdolliset ongelmat, esimerkiksi suhteessa etiikkaan, ympäristön kestävyyteen, tieto- ja yksityisyydensuojaan, lasten oikeuksiin, syrjintään ja ennakkoasenteisiin, mukaan lukien sukupuolittuminen ja vammaisuuteen sekä etniseen alkuperään ja rotuun perustuva syrjintä.

Kaikki EU:n asukkaat, niin opiskelijat, työnhakijat kuin työntekijätkin, tarvitsevat digitaalista osaamista pystyäkseen omaksumaan uudet ja kehittyvät teknologiat ja menestyäkseen nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa.

Opetushenkilökunta kaikilla koulutusaloilla tarvitsee riittävästi osaamista ja itseluottamusta, jotta se pystyy hyödyntämään työssään tehokkaasti erilaisia teknologioita, myös tekoälyä.

Tavoitteet 

Euroopan komissio päivittää digitaalisten taitojen puitekehystä (Digital Competence Framework, DigComp) siten, että siinä mainitaan tekoälyyn ja dataan liittyvät taidot, tiedot ja asenteet, ja tukee tekoälyyn liittyvien oppimisresurssien kehittämistä kouluille ja ammatilliseen koulutukseen. 

Tavoitteena on, että kaikilla EU:n asukkailla olisi tarvittavat taidot, jotta he voivat käyttää tekoälyjärjestelmiä ja autonomisia teknologioita varmaotteisesti, kriittisesti ja vastuullisesti ja tuntevat tekoälyn toimintaperiaatteet, mahdollisuudet ja rajoitukset. 

Keskeiset toimet

  • luodaan toimintayhteisö aineistojen vaihtoa, työryhmäkeskusteluja, resurssien jakamista ja uusinta kehitystä koskevan tiedon saamista varten
  • kerätään, luodaan, tutkitaan ja valitaan esimerkkejä tekoälysovellusten käytöstä
  • järjestetään kaksi kansainvälistä verkkokokousta, joissa osallistujat sopivat tekoälyyn ja datalukutaitoon liittyvistä taito-, tieto- ja asenneraameista ja vahvistavat ne

Odotetut tulokset

  • julkaistaan digitaalisten taitojen puitekehyksen versio 2.2
  •  tuetaan tekoälyyn liittyvien oppimisresurssien kehittämistä

Aikataulu

  • Tammi-maaliskuu 2021 – toimintayhteisön perustaminen; esimerkkien kerääminen, tutkiminen ja valitseminen 
  • Huhti-lokakuu 2021 – ulottuvuuden 4 DigComp 2.2 luominen ja puitteiden vahvistaminen (ulottuvuus 4 sisältää kutakin 21 DigComp-osaamisaluetta määrittävät tieto-, taito- ja asenneraamit)
  • Loka-joulukuu 2021 – DigComp 2.2 on valmis 
  • Tammi-maaliskuu 2022 – DigComp 2.2 julkaistaan 

Rahoitus

Toimi rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.

Lisätietoja

Lisätietoja saat DigCompin verkkosivustolta ja liittymällä toimintayhteisöön, jonka kautta voit tukea digitaalisten taitojen puitekehyksen kehittämistä. 

Voit myös tutustua DigCompista kertovaan tiedotteeseen, esitteeseen ja videoon.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse:
JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu

Seuraa meitä Twitterissä @EU_ScienceHub, josta saat uusimpia uutisia näistä toimista, sekä @EUDigitalEdu, josta saat tietoa koko digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä. 


Yläkuva: © Euroopan unioni, 2021.