Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 8

Eurooppalaisen digitaalisten taitojen puitekehyksen päivittäminen lisäämällä mukaan tekoälyyn ja dataan liittyvät taidot

Nykyisessä maailmassa tarvitaan perustason tiedot uusista ja kehittyvistä teknologioista, kuten tekoälystä. Tieto tuo varmuutta ja tervettä kriittisyyttä sekä auttaa käyttämään teknologiaa turvallisesti.

Tietämyksen lisääntyminen auttaa ihmisiä myös tunnistamaan kehittyviin teknologioihin liittyvät mahdolliset ongelmat, esimerkiksi suhteessa etiikkaan, ympäristön kestävyyteen, tieto- ja yksityisyydensuojaan, lasten oikeuksiin, syrjintään ja ennakkoasenteisiin, mukaan lukien sukupuolittuminen ja vammaisuuteen sekä etniseen alkuperään perustuva syrjintä.

Kaikki EU:n asukkaat, niin opiskelijat, työnhakijat kuin työntekijätkin, tarvitsevat digitaalista osaamista pystyäkseen omaksumaan uudet ja kehittyvät teknologiat ja menestyäkseen nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa.

Opetushenkilökunta kaikilla koulutusaloilla ja -asteilla tarvitsee riittävästi osaamista ja itseluottamusta, jotta se pystyy hyödyntämään työssään tehokkaasti erilaisia teknologioita, myös tekoälyä.

Tavoitteet

Euroopan komissio on päivittänyt digitaalisten taitojen puitekehystä (Digital Competence Framework, DigComp 2.2) sisällyttämällä siihen tekoälyyn ja datan käyttöön liittyvät taidot, tiedot ja asenteet. Komissio tukee myös tekoälyyn liittyvien oppimisresurssien kehittämistä.

Päivitetty puitekehys – DigComp 2.2 – sisältää nyt liitteen, jossa on yli 70 esimerkkiä, joilla autetaan ihmisiä ymmärtämään paremmin missä ja millaisissa arkisissa tilanteissa he voivat odottaa kohtaavansa tekoälyjärjestelmiä. Siinä annetaan myös käytännön esimerkkejä siitä, miten uusia teknologioita sovelletaan jokapäiväisessä elämässämme.

Tavoitteena on, että jokaisella olisi tarvittavat taidot tekoälyjärjestelmien ja autonomisten teknologioiden käyttämiseen varmaotteisesti, kriittisesti ja vastuullisesti ja tiedot tekoälyn toimintaperiaatteista, mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Keskeiset toimet

2021

  • luotiin asiantuntijoiden ja sidosryhmien DigComp-käytäntöyhteisö, jossa käsitellään digitaalisen koulutuksen taustateorioita ja sen toteuttamista vaihtamalla aineistoja, järjestämällä työryhmäkeskusteluja, jakamalla resursseja ja kertomalla alan uusimmasta kehityksestä
  • kerättiin, luotiin, tarkistettiin ja valittiin esimerkkejä uusiin digitaalisiin teknologioihin ja palveluihin liittyvistä tiedoista, taidoista ja asenteista, jotka muodostavat puitekehyksen 4. ulottuvuuden
  • järjestettiin kaksi kansainvälistä verkkokokousta, joissa osallistujat vahvistivat ne tekoälyyn ja datalukutaitoon liittyvät tiedot, taidot ja asenteet, jotka sisällytetään DigComp 2.2:een  

Tulokset

2022

  • Digitaalisten taitojen puitekehyksen DigComp 2.2:n julkaisu

Rahoitus

Toimi rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.

Lisätietoja

Lisätietoja saat DigCompin verkkosivustolta ja liittymällä toimintayhteisöön, jonka kautta voit tukea digitaalisten taitojen puitekehyksen kehittämistä.

Voit myös tutustua DigCompista kertovaan tietokoosteeseen, esitteeseen ja videoon.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, ota yhteyttä sähköpostilla JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Seuraa meitä Twitterissä EU_ScienceHub ja EUDigitalEducation, jotta saat uusimpia uutisia toimesta.

 

Aiheeseen liittyvää