Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eurooppalainen innovatiivisen opetuksen palkinto

Eurooppalainen innovatiivisen opetuksen palkinto on uusi aloite, joka perustettiin eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista käsittelevässä komission tiedonannossa. Palkinnot jaetaan ensimmäisen kerran vuonna 2021. 

Palkinnon avulla halutaan

  • antaa ansaittua arvostusta opettajille ja kouluille
  • kartoittaa ja edistää parhaita opetus- ja oppimiskäytäntöjä
  • edistää vastavuoroista oppimista
  • alleviivata Erasmus+ -ohjelman merkitystä eurooppalaisten opettajien yhteistyölle ja eurooppalaisen koulutusalueen luomiselle.

Palkinnon kohteena on erityisesti kouluopetus, mukaan lukien varhaiskasvatus ja päivähoito sekä ammatillinen koulutus

Erasmus+ Teacher Academies -toimintojen tapaan uudella palkinnolla pyritään tukemaan opettajien ja kouluttajien urakehitystä edistämällä ammatillista huippuosaamista, ammatillisia verkostoja, käytäntöyhteisöjä sekä yhteistyötä ja vaihtoa maiden välillä.

Kussakin Erasmus+ -ohjelmamaassa jaetaan neljä innovatiivisen opetuksen palkintoa. Kilpailusarjat ovat

  • varhaiskasvatus ja päivähoito
  • alempi perusaste
  • ylempi perusaste 
  • ammatilliset oppilaitokset.

Palkinnonsaajien valitsemisesta vastaavat kansalliset Erasmus+ -toimistot, jotka ovat olleet mukana luomassa aloitetta. 

Palkinnolla on joka vuosi jokin temaattinen painotus. Palkinnot myönnetään opettajille ja kouluille, joiden projektit liittyvät johonkin eurooppalaisen koulutusalueen painopisteistä. 

Vuonna 2021 kilpailun teemana on etä- ja sulautuva opetus ja sen yhteydet digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaan ja koronaviruspandemiaan.