Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eurooppa-yliopistoaloite

Eurooppa-yliopistoaloite

Euroopan korkeakouluopetus on muuttumassa. EU-johtajat keskustelivat Göteborgin huippukokouksessa vuonna 2017 keinoista edistää koulutus- ja kulttuurialaa EU:ssa. Eurooppa-neuvosto kehotti päätelmissään (joulukuu 2017) EU-maita, ministerineuvostoa ja Euroopan komissiota viemään eteenpäin muun muassa seuraavaa aloitetta:

”...korkeakoulujen strategisten kumppanuuksien vahvistaminen koko EU:ssa ja kannustaminen siihen, että vuoteen 2024 mennessä olisi toiminnassa noin 20 ’Eurooppa-yliopistoa’, jotka muodostavat eri puolilla EU:ta alhaalta ylöspäin suuntautuvia yliopistoverkostoja, joissa opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon, johon kuuluu opintoja useissa eri EU-maissa ja jotka parantavat osaltaan eurooppalaisten yliopistojen kansainvälistä kilpailukykyä.”

Korkeakoulujen, opiskelijajärjestöjen, EU-maiden ja Euroopan komission yhdessä kehittämä Eurooppa-yliopistoaloite on vastaus tähän pyyntöön. Se on yksi lippulaivahankkeista, joiden avulla EU pyrkii luomaan eurooppalaisen koulutusalueen.

 

Käyttämäsi selain ei tue videon tunnistetta.

Mikä on Eurooppa-yliopisto?

Nämä valtioiden rajat ylittävät yhteenliittymät ovat Euroopan tulevaisuuden korkeakouluja, jotka edistävät eurooppalaisia arvoja ja eurooppalaista identiteettiä ja parantavat merkittävästi eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua ja kilpailukykyä. Tämän laadullisen edistysaskeleen toteuttamiseksi Euroopan komissio on käynnistänyt Erasmus+ -ohjelman yhteydessä kaksi ehdotuspyyntöä, joiden tavoitteena on testata erilaisia yhteistyömalleja seuraavien periaatteiden pohjalta:

  • Kumppanien muodostama yhteenliittymä, johon osallistuu kaikentyyppisiä korkeakouluja eri puolilta Eurooppaa.
  • Yhteinen pitkän aikavälin strategia, jossa keskitytään jatkuvuuteen, huippuosaamiseen ja eurooppalaisiin arvoihin.
  • Opiskelijakeskeiset opetussuunnitelmat, jotka ovat yhteisiä useille korkeakouluille ja joiden puitteissa erilaiset opiskelijaryhmät voivat kehittää omia ohjelmiaan ja osallistua liikkuvuusjaksoille kaikilla koulutustasoilla.
  • Toimien toteuttaminen haasteisiin perustuvalla lähestymistavalla, jossa opiskelijat, akateeminen henkilöstö ja ulkoiset kumppanit toimivat yhteistyössä monitieteellisissä ryhmissä Euroopan suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi.

Ensimmäisen ehdotuspyynnön tulokset

Vuoden 2019 ehdotuspyynnön tulokset julkaistiin kesäkuussa 2019. Eurooppa-yliopistoa koskevia hakemuksia saatiin 54. Niistä valittiin ensimmäiset 17 Eurooppa-yliopistojen yhteenliittymää, joissa on mukana 114 korkeakoulua 24 EU-maasta. Lisätietoa on lehdistötiedotteessa.

Toisen ehdotuspyynnön tulokset

Vuoden 2020 ehdotuspyynnön tulokset on nyt julkaistu. Eurooppa-yliopistoa koskevia hakemuksia saatiin 62. Niistä on valittu 24 uutta Eurooppa-yliopistojen yhteenliittymää, joissa on mukana 165 korkeakoulua 26 EU-maasta ja muista Erasmus+ ‑ohjelmaan osallistuvista maista. Lisätietoa on lehdistötiedotteessa.

Yhteensä 41 Eurooppa-yliopistojen yhteenliittymää testaa erilaisia malleja, joilla Eurooppa-yliopistojen konsepti voitaisiin toteuttaa, ja tutkii sen potentiaalia edistää korkeakoulutusta. Eurooppa-yliopistoaloitteen täysimittainen täytäntöönpano tapahtuu seuraavan Erasmus-ohjelman puitteissa vuosina 2021–2027. Lisätietoa on aloitetta esittelevässä tietokoosteessa.
 

Käyttämäsi selain ei tue videon tunnistetta.