Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Koroonaviirus: veebipõhised õppematerjalid

Veebipõhised õppematerjalid

COVID-19 puhang Euroopas ja viiruse leviku tõkestamiseks võetud vajalikud riiklikud meetmed võivad märkimisväärselt häirida haridus-, koolitus- ja liikuvusvõimaluste pakkumist õppijatele, õpetajatele ja haridustöötajatele kogu Euroopa Liidus. 

Veebipõhised vahendid – nagu paljud digitaalsed vahendid (internetis ja väljaspool seda) – võivad täita erinevaid hariduslikke eesmärke:

  • haridustöötajate ja õppijate ühendamine, kui nad asuvad eri kohtades
  • juurdepääs teabele ja keskkondadele, mis ei ole tavaliselt igas kodus või õppeasutuses kättesaadavad
  • haridustöötajate jätkuva kutsealase arengu toetamine paindlikul viisil

Selleks et aidata tagada haridus- ja koolitustegevuse jätkuvus, on internetis saadaval mitmesugused veebipõhised õppematerjalid:

Digiõppe tegevuskava peatne läbivaatamine 2020. aasta keskel toetab veelgi e-õppe arendamist eri haridustasemetel kogu Euroopas.

Seotud lingid

Euroopa ühised meetmed COVID-19-le reageerimiseks

Euroopa Komisjon koordineerib Euroopa ühist reageerimist koroonaviiruse puhangule.
Euroopa Liidu reageerimine koroonaviirusele

Euroopa Komisjoni reageerimine koroonaviirusele

Koroonaviiruse ülemaailmne tõkestamine

Euroopa digituleviku kujundamine

Euroopa Komisjon on teinud tööd selle nimel, et koordineerida, täiendada ja algatada meetmeid, et tegeleda koroonaviiruse pandeemia kõikide aspektidega. Digi-, meedia- ja telekommunikatsioonivaldkonnal on selles oluline osa.
Digitehnoloogia – koroonaviiruse pandeemiale reageerimine

Digiõppe tegevuskava

Digiõppe tegevuskavas on sätestatud meetmed, mis aitavad liikmesriikidel lahendada probleeme ja kasutada ära võimalusi, mis on seotud digiajastu haridusega.
Digiõppe tegevuskava

Digihariduse häkkimismaraton

Digihariduse häkkimismaratoni rahvusvahelised auhinnad aitavad leida lahendusi digiajastu haridusprobleemidele.
Digihariduse häkkimismaraton