Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõpe: tasuta eneseanalüüsivahendid

Digioskuste eneseanalüüsi vahendeid SELFIEs (sh töölõppimise moodulis) ja SELFIE for TEACHERSs haldab Euroopa Komisjon ning need on tasuta kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes.

Tasuta vahendid koolidele ja õpetajatele