Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa keeleõppealgatused

Euroopa keeltepäev

Euroopa keeltepäev on iga aasta 26. septembril toimuv üritus. See annab võimaluse:

Euroopa keeltepäeva kutsusid ellu Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu, mis esindab 800 miljonit eurooplast 47 riigist. Osalevad paljud keele- ja kultuuriinstituudid, ühendused, ülikoolid ja eelkõige koolid. Euroopa keeltepäev kuulutati esmakordselt välja 2001. aastal Euroopa keelteaasta raames. Sellest ajast alates on keeltepäeva tähistatud igal aastal.

Kõikjal Euroopas korraldatakse 26. septembri paiku keeletunde, mänge, vestlusi, konverentse, raadiosaateid ja palju muud huvitavat.

Lisateavet viimaste ürituste kohta leiate Euroopa Nõukogu Euroopa keeltepäevale pühendatud veebisaidilt. Euroopa Komisjoni esindused korraldavad koostöös partneritega kõigis ELi liikmesriikides hulgaliselt üritusi.

Euroopa keeleõppe tunnuskiri

Euroopa keeleõppe tunnuskiri on auhind, mis julgustab välja töötama uusi meetodeid ja algatusi keelte õpetamise ja õppimise valdkonnas ning suurendama kultuuridevahelist teadlikkust kogu Euroopas. 

Tunnuskirja antakse igas osalevas Erasmus+ programmiriigis välja üks või kaks korda aastas kõige uuenduslikematele keeleõppealgatustele. Euroopa keeleõppe tunnuskiri hõlmab kõiki hariduse ja koolituse aspekte. 

Selliseid kohalikke ja piirkondlikke algatusi toetades püütakse tunnuskirja abil parandada keelte õpetamise standardeid kogu Euroopas. Euroopa keeleõppe tunnuskirja annavad tavaliselt välja Erasmus+ riiklikud bürood.

Mõned näited keeleõppealgatustest, mis on hiljuti saanud Euroopa keeleõppe tunnuskirja:

Hiljutised uuringud näitavad, et mitmekeelsus on üks parimaid viise aju vormis hoidmiseks. Mitmekeelsed inimesed kalduvad paremini toime tulema korraga mitme ülesande täitmisega, neil on parem mälu ja nende keelekasutus on täpsem. See on põhieeldus algatusele „Targad sõnad“ (Taani), mille eesmärk on teavitada õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid mitmekeelsuse eelistest ning tunnustada head keeleoskust. Kampaania raames kirjeldavad õpilased oma mitmekeelsusega seotud kogemusi ning probleeme ja võimalusi, mida see pädevus kooli ja hariduse kontekstis pakub.

Algatusega „Üheskoos õnnelikud“ (Malta) püütakse aidata erinevatel tasemetel olevatel õpilastel täiustada oma malta keele oskust. Koolis on 1100 õpilast ja 170 töötajat. Õpilased esindavad 55 eri rahvust kogu maailmast. Üle 70% kooli õpilastest ei ole Malta päritolu. Kuna see on selles koolis alati nii olnud, on nad välja töötanud mugava õhkkonna ja meetodid, mis inspireerivad teisi koole sama tegema. 

Algatust „Limba nostra“ (Itaalia) juhib koolide konsortsium, mis on koostanud sardi keele ja galluuri murde uued õppekavad, mida rakendatakse järjestikustes kooliastmetes alates eelkoolist kuni alg- ja keskkoolini. Projekt pakkus valdkonnaülest lähenemisviisi, mis võimaldas õpilastel keeleõppe kaudu õppida geograafiat, keskkonda, ajalugu ja antropoloogiat käsitlevat sisu.

Üha suuremast sisserändest tuleneva probleemi lahendamiseks ja sügavama integratsiooni saavutamiseks on Umbria piirkonnal juba pikka aega tegutsev võrgustik, kuhu kuuluvad ülikoolid, täiskasvanuhariduse pakkujad ja mittetulundusühingud, millel on ühised eesmärgid, vahendid ja rahastus sisserändajate ja välisriikide kodanike jaoks keeleprogrammide väljatöötamiseks: „Corsi Integrati di Cittadinanza – Conoscere l’Italiano per Comunicare!“