Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa ülikoolide algatus

Mis on Euroopa ülikoolide algatus?

Haridusmaastik on muutumas kõikjal Euroopas. Göteborgi tippkohtumisel 2017. aastal esitasid ELi juhid oma haridus- ja kultuurialase visiooni. Euroopa Ülemkogu kutsus oma 2017. aasta detsembri järeldustes liikmesriike, nõukogu ja komisjoni üles edendama mitmeid algatusi, sealhulgas tuleks:

„[...] tugevdada kogu ELis strateegilisi partnerlusi kõrgharidusasutuste vahel ja soodustada 2024. aastaks umbes 20 „Euroopa ülikooli“ ehk kõikjal ELis asuvate ülikoolide alt-ülespoole võrgustike teket, et võimaldada üliõpilastel omandada kraadi, ühendades õpingud mitmes ELi riigis, ja panustada Euroopa ülikoolide rahvusvahelisse konkurentsivõimesse“.

Kõrgharidusasutused, üliõpilasorganisatsioonid, liikmesriigid ja komisjon lõid koos Euroopa ülikoolide algatuse, et vastata sellele üleskutsele. Praegu on see üks juhtalgatusi ELi ulatuslikus plaanis luua Euroopa haridusruum.

 

Teie veebilehitseja ei toeta seda videot.

Mis on Euroopa ülikool?

Euroopa ülikoolid kujutavad endast piiriüleseid liite, millest saavad tulevikuülikoolid, mis edendavad Euroopa väärtusi ja identiteeti ning muudavad põhjalikult Euroopa kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet. Selleks et seda saavutada, katsetab komisjon erinevaid Euroopa ülikoolide koostöömudeleid – Erasmus+ programmi raames on välja kuulutatud kaks projektikonkurssi. Need liidud:

  • hõlmavad partnereid igat liiki kõrgharidusasutustest ja on Euroopas laia geograafilise ulatusega;
  • põhinevad ühisel pikaajalisel strateegial, mis keskendub kestlikkusele, tipptasemele ja Euroopa väärtustele;
  • pakuvad üliõpilaskeskseid õppekavasid, mida täidetakse ühiselt ülikoolidevahelistes linnakutes, kus erinevad üliõpilasorganisatsioonid saavad välja töötada oma programme ja kasutada liikuvusvõimalusi kõikidel õppetasanditel;
  • võtavad kasutusele probleemipõhise lähenemisviisi, mille kohaselt üliõpilased, akadeemikud ja välispartnerid saavad teha koostööd valdkonnaülestes meeskondades, et lahendada kõige suuremaid probleeme, millega Euroopa praegu silmitsi seisab.

Esimese projektikonkursi tulemused

2019. aasta projektikonkursi tulemused avaldati 2019. aasta juunis. 54 esitatud taotlusest valiti välja esimesed 17 Euroopa ülikoolide ühendust, mis hõlmavad 114 kõrgkooli 24 liikmesriigist. Lisateavet leiate pressiteate täistekstist.

Teise projektikonkursi tulemused

2020. aasta projektikonkursi tulemused on nüüdseks avaldatud. 62 esitatud taotlusest valiti välja 24 uut Euroopa ülikoolide ühendust, mis hõlmavad 165 kõrgkooli 26 liikmesriigist ja teistest Erasmus+ programmis osalevatest riikidest. Lisateavet leiate pressiteate täistekstist.

41 Euroopa ülikoolide ühendust katsetavad Euroopa ülikoolide kontseptsiooni erinevaid mudeleid ja uurivad selle potentsiaali kõrghariduse ümberkujundamisel. Euroopa ülikoolide algatus võetakse täielikult kasutusele ja seda arendatakse edasi järgmise programmi Erasmus raames (2021–2027). Lisateave saamiseks vt komisjoni teabeleht algatuse kohta.
 

Teie veebilehitseja ei toeta seda videot.