Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa üliõpilaspileti algatus

Mida kujutab endast Euroopa üliõpilaspileti algatus?

Selged ja turvalised veebipõhised haldusmenetlused ning üliõpilastele veebi vahendusel teabe kättesaadavaks tegemine on oluline üliõpilaste liikuvuse edendamiseks Euroopas. Samuti on see oluline üliõpilaste haridus- ja kultuuritegevuses osalemise soodustamiseks vastavalt visioonile, mille kohaselt luuakse aastaks 2025 Euroopa haridusruum.

Euroopa üliõpilaspileti algatuse raames arendatakse üliõpilastele suunatud Erasmus+ mobiilirakenduse vahendusel välja veebipõhine kontaktpunkt, et hallata kõiki nende liikuvusega seotud haldusetappe (nii enne ja pärast liikuvust, kui ka selle kestel). See võimaldab üliõpilastel leida kogu vajaliku teabe, mis aitab neil saada suurepärase liikuvusega seotud kogemuse.

Eesmärgiks on võtta algatus täielikult kasutusele 2021. aasta jooksul. Selleks ajaks on tulevases programmis Erasmus+ osalevad kõrgharidusasutusted eeldatavasti liitunud paberivaba Erasmuse programmi võrgustikuga, mille vahendusel vahetatakse üliõpilaste liikuvusega seotud andmeid. Paberivabas Erasmuse programmi võrgustikus osalemine muutub neile asutustele kohustuslikuks järgmiste etappide kaupa:

  • 2021 – veebipõhiste koolituslepingute haldamiseks
  • 2022 – asutustevaheliste kokkulepete haldamiseks
  • 2023 – üliõpilasrändega seotud teabe vahetamiseks seoses üliõpilaste määramise, vastuvõtmise ja õpiväljundite väljavõtetega

Osalevad kõrgharidusasutused peavad ka edendama Erasmus+ mobiilirakenduse kasutamist, et kõrgharidusasutused ja Erasmus+ üliõpilased saaksid kasu tõhusamatest haldusmenetlustest. Kõik üliõpilased Euroopas peaksid saama kasutada selle algatuse pakutavaid võimalusi hiljemalt 2025. aastal. Lisateabe saamiseks ühinege meie veebinariga – Erasmus muutub digitaalseks!

Millised on Euroopa üliõpilaspileti algatuse eelised?

ELi isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktidega täielikult kooskõlas olev üliõpilaspilet tagab üliõpilase andmete turvalise vahetuse ning tema sujuva ülemineku ühest kõrgharidusasutusest teise. Üliõpilaspilet annab üliõpilastele ka juurdepääsu teistes kõrgharidusasutustes pakutavatele veebipõhistele kursustele ja teenustele. 

See algatus mitte ainult ei hõlbusta virtuaalset õpperännet ja põimõpet, vaid annab üliõpilastele ka programmide valikul suuremad võimalused.. Samuti võimaldab Euroopa üliõpilaspilet üliõpilastel soodsamalt osa võtta kultuuriüritustest kogu Euroopas. 

Algatus ei too kasu vaid üliõpilastele. See lihtsustab ka kõrgharidusasutuste haldusmenetlusi ja vähendab nende halduskoormust, edendades liikuvust kõigi jaoks. 

Digiprojekte – Erasmus Without Paper (Paberivaba Erasmus), EMREX ja Euroopa üliõpilaspilet – laiendatakse alates 2019. aastast programmi Erasmus+ ja Euroopa ühendamise rahastu vahenditega.

Euroopa üliõpilaspileti algatus seotakse e-identimist käsitlevate ELi eeskirjadega (eIDAS määrus), et tekitada usaldus, mis on vajalik üliõpilaste autentimiseks ning tagada nende õigused internetis. 

Algatus on seega samm edasi digitaalsele Euroopa ühiskonnale üleminekul ning tõelise Euroopa haridusruumi saavutamise suunas, mille puhul välismaal õppimine saab normiks ning tipptasemel haridusest saab reaalsus kõigi jaoks.

Euroopa üliõpilaspileti eelised

Üliõpilaste jaoks: 

  • liikuvuseelne lihtne juurdepääs kursusematerjalidele, veebipõhine kursustele registreerimine ning Euroopa arvestuspunktisüsteemi (ECTS) ainepunktide automaatne tunnustamine;
  • vahetu juurdepääs vastuvõtva ülikooli teenustele (nt raamatukogud, transport ja majutus);
  • soodustused kogu ELis toimuvatel kultuuriüritustel osalemiseks.

Kõrgharidusasutuste jaoks: 

  • kogu liikuvusprotsessi – üliõpilaste valikust kuni Euroopa arvestuspunktisüsteemi ainepunktide tunnustamiseni – lihtsam elektrooniline haldamine;
  • üliõpilaste e-identimine, üliõpilasi käsitleva teabe (sealhulgas nende akadeemiliste tulemuste) lihtsustatud ja turvaline vahetamine kõrgharidusasutuste vahel;  
  • väiksem halduskoormus seoses üliõpilaste liikuvusega.