Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tillægget til eksamensbeviser

Hvad er tillægget til eksamensbeviset?

Tillægget til eksamensbeviset udarbejdes af de videregående uddannelsesinstitutioner i henhold til standarder, som er vedtaget af Kommissionen, Europarådet og De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO). Det er også en del af gennemsigtighedsværktøjerne under Europassrammen

Tillægget til eksamensbeviset skal understøtte anerkendelsen af akademiske kvalifikationer. Tillægget til eksamensbeviset er et vigtigt værktøj for nyuddannede i det europæiske område for videregående uddannelse, så de kan være sikre på, at deres uddannelse anerkendes af videregående uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og arbejdsgivere i deres hjemland og i udlandet. Det er dog hverken et CV eller en erstatning for det originale eksamensbevis.

Tillægget til eksamensbeviset indeholder otte afsnit med information om: 

  • indehaveren af kvalifikationen
  • typen af kvalifikation og den institution, den er erhvervet ved
  • kvalifikationsniveau
  • kursets indhold og opnåede resultater
  • rettigheder forbundet med kvalifikationen
  • bekræftelse af tillæggets ægthed
  • oplysninger om det pågældende nationale videregående uddannelsessystem (fra de nationale informationscentre vedrørende akademisk anerkendelse (NARIC))
  • øvrige relevante oplysninger

Færdiguddannede fra alle lande, som deltager i Bolognaprocessen har ret til automatisk at få et tillæg til eksamensbeviset gratis på et hvilket som helst af de store europæiske sprog. 

Hvad er fordelene ved tillægget? 

Tillægget til eksamensbeviset gør det lettere at sammenligne kvalifikationer og uddannelsesprogrammer på tværs af Europa. Det indeholder en detaljeret beskrivelse af de gennemførte studier og en angivelse af de kompetencer, der erhverves ved gennemførelse af kurset. 

Det kan også være lettere for indehavere af tillægget at få adgang til arbejde og videre uddannelse i udlandet, da tillægget understøtter anerkendelsen af akademiske kvalifikationer blandt både videregående uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere på tværs af lande.

For videregående uddannelsesinstitutioner udgør tillægget en bedre anerkendelse af de uddannelser de udbyder. Det øger institutionernes synlighed både hos andre videregående uddannelsesinstitutioner og hos arbejdsgiverne. Tillægget hjælper også med at beskytte de videregående institutioners selvstændighed ved at sørge for en fælles ramme for anerkendelsen af akademiske kvalifikationer og med at mindske den administrative byrde for mange institutioner.