Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Rådets henstilling om en samlet tilgang til sprogundervisning og sprogindlæring

Sprogkundskaber er et af de vigtigste elementer i den ambitiøse vision om at skabe et europæisk uddannelsesområde. At kunne tale fremmedsprog er ikke kun en nødvendig kompetence, når man studerer i udlandet, men også når man bevæger sig på det stadig mere internationale jobmarked. Sprogkundskaber giver folk mulighed for både at lære udenlandske kulturer at kende og udvide deres horisont.

Undersøgelser viser imidlertid, at EU-landene ikke bevæger sig hurtigt nok hen imod målet om, at alle europæere skal kunne tale to fremmedsprog fra en tidlig alder – en del af visionen om et europæisk uddannelsesområde.

Sprogfærdighedsniveauet blandt eleverne ved afslutningen af den obligatoriske skolegang er i gennemsnit lavt i EU, men med store forskelle mellem de enkelte lande. 

Den øgede mobilitet i Europa og det stigende antal unge fra tredjelande, der studerer i EU, gør det vigtigt at sikre, at flersprogethed står centralt i det europæiske projekt.

Kommissionen har fremsat et forslag til en samlet tilgang til sprogundervisning og -indlæring. Formålet er

  • at styrke sprogindlæringen ved afslutningen af den obligatoriske skolegang ved at fokusere på at give eleverne specifikke kompetenceniveauer, der bygger på på Europarådets fælles europæiske referenceramme for sprog.
  • at gøre "sproglig bevidsthed" til en integreret del af alle typer uddannelse. Sproglig bevidsthed er en rummelig metode til sprogindlæring, der tager udgangspunkt i den enkeltes sprogkundskaber.
  • at sikre, at flere sproglærere får mulighed for at lære og studere i udlandet.
  • at kortlægge og fremme innovativ, inkluderende og flersproget pædagogik ved hjælp af EU's redskaber og platforme som School Education Gateway og eTwinning.

Efter forhandlinger mellem Kommissionen og EU-landene blev Rådets henstilling om en samlet tilgang til sprogundervisning og sprogindlæring vedtaget af undervisningsministrene på Rådets møde i Bruxelles den 22. maj 2019.