Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

OM SELFIE

SELFIE

(Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) er et værktøj, som er udarbejdet til at hjælpe skoler med at implementere digitale teknologier i undervisning, læring og vurdering af elever/studerende. Det kan fremhæve, hvad der fungerer godt, hvor der er behov for forbedring, og hvad man bør prioritere. Værktøjet er i øjeblikket tilgængeligt på de 24 officielle sprog i Den Europæiske Union, og der vil blive tilføjet flere sprog med tiden.

SELFIE indsamler – anonymt – elevers/studerendes, læreres og skolelederes synspunkter om, hvordan teknologi bruges på deres skole. Dette gøres via korte udsagn og spørgsmål og en enkel enighedsskala fra 1-5. Udsagnene dækker områder som f.eks. ledelse, infrastruktur, efteruddannelse af lærere og elevers/studerendes digitale kompetencer.

Vurderingen  tager ca. 30 minutter. Spørgsmålene er tilpasset hver enkelt gruppe. F.eks. får elever/studerende spørgsmål vedrørende deres læringsoplevelse, lærere reflekterer over efteruddannelse og undervisningspraksisser, og skoleledere fokuserer på planlægning og overordnet strategi.

Ud fra disse input  genererer værktøjet en rapport – et øjebliksbillede ("SELFIE" :-)) af skolens styrker og svagheder i forbindelse med deres brug af digitale teknologier til undervisning og læring. Jo flere personer på skolen, der deltager, desto mere nøjagtig bliver SELFIE'en af deres skole.

Resultaterne og indsigten fra SELFIE-øvelsen er kun til din skole og deles ikke andre steder, medmindre du vælger at gøre dette.

Resultaterne kan hjælpe dig med at se, hvor I står, og derfra starte en samtale om brug af teknologi og udvikle en handlingsplan for din skole. SELFIE kan derefter bruges på et senere stadie til at måle fremgangen og tilpasse handlingsplanen.

 

 

SELFIE involverer hele skolefællesskabet – skoleledere, lærere og elever/studerende – i en 360-graders proces, der dækker mange områder af skolens praksis.

 

Eftersom enhver skole er unik, kan værktøjet tilpasses. Din skole kan vælge og tilføje spørgsmål og udsagn, så de passer til jeres behov.

 

SELFIE giver alle deltagerne mulighed for at besvare spørgsmål, som passer til deres oplevelse, som elever/studerende, lærere eller skoleledere.

 

SELFIE er gratis. Svarene er anonymiserede, og dataene er sikre.

 

Du kan udfylde vurderingen fra en computer, tablet eller smartphone.

 

Når SELFIE er afsluttet, modtager hver skole en skræddersyet, interaktiv rapport, som både giver dybdegående data og hurtige indblik i styrker og svagheder.

Beskyttelse af personoplysninger

  • SELFIE er kun et værktøj til skolen, og der indsamles  ingen personoplysninger .
  • Alle svar, der er givet gennem SELFIE, er  anonyme. Individuelle elever/studerende, lærere, skoleledere eller andre ansatte, der svarer på spørgsmålene og udsagnene, kan ikke identificeres personligt.
  • Hver skole ejer sin egen SELFIE-rapport, som ikke deles med andre, medmindre skolen vælger at gøre dette.
  • Ingen andre organisationer, herunder Europa-Kommissionen, kan  spore svarene til en individuel skole.
  • SELFIE hostes på en server, der ejes og administreres af Europa-Kommissionen, og de indsamlede data er underlagt Kommissionens regler for behandling af personoplysninger.
  • De anonymiserede og aggregerede data kan kun blive anvendt til politik og forskning og aldrig til kommercielle formål.

Baggrund og udvikling

SELFIE er baseret på en ramme fra Europa-Kommissionen, der skal fremme læring i uddannelsesorganisationer i den digitale tidsalder.

SELFIE-teamet

SELFIE er Europa-Kommissionens initiativ.

Værktøjet er udviklet i samarbejde med et team af eksperter fra skoler, undervisningsministerier og forskningsinstitutter i hele Europa. Partnerinstitutionerne omfatter Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) og UNESCO's institut for informationsteknologi i undervisningen.

Benefits

Comprehensive

SELFIE involves the whole school community – school leaders, teachers and students – in a 360-degree process covering many areas of school practice.

Customisable

Because every school is unique, the tool can be customised. Your school can select and add questions and statements to suit your needs.

Matching experience

SELFIE allows all participants to answer questions that match their experience, as students, teachers or school leaders.

Free and anonymous

SELFIE is free of charge. Answers are anonymised and data is secure.

Tailor-made

On completing SELFIE, each school receives a tailor-made, interactive report which provides both in-depth data and quick insights into strengths and weaknesses.