Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kvalitetsinvesteringer i uddannelse

For at det europæiske uddannelsesområde skal blive en realitet senest i 2025 er der behov for tilstrækkeligt store investeringer i uddannelse, hvis det skal være velfungerende og effektivt. 

Som beskrevet i meddelelsen om etablering af det europæiske uddannelsesområde senest i 2025 vil en ekspertgruppe for kvalitetsinvesteringer i uddannelse understøtte denne proces ved at medvirke til at fastholde fokus på nationale og regionale investeringer.

Kommissionen vil yde særlig støtte til lokale, regionale og nationale myndigheder for at fremme gensidig læring, analyse og udveksling af god praksis for investeringer i uddannelsesinfrastruktur.

Investeringer i uddannelse vil bidrage til den grønne og den digitale omstilling og en varig genopretning efter covid-19-krisen. De betydelige midler, der er til rådighed under genopretnings- og resiliensfaciliteten, vil medvirke til at skaffe yderligere midler til uddannelsesreformer og investeringer i uddannelse – og det vil sige i alt lige fra infrastruktur og anlæg til uddannelse til digitalt udstyr og åbne uddannelsesressourcer.

Endelig vil Kommissionen arbejde for en grønnere uddannelsesinfrastruktur, som lever op til vore dages energistandarder, og forbedre uddannelsesinstitutionenes grønne områder. Dette vil igen føre til bedre interaktion mellem eleverne og bedre indlæring og medvirke til at opfylde behovet for nye kompetencer og ny pædagogik. 

Seneste nyt

Den 19. februar 2021 offentliggjorde Kommissionen en rapport med titlen "Vi skal booste den sociale og økonomiske modstandsdygtighed i EU med investeringer i uddannelse". Rapporten har fokus på fordelene ved at investere i uddannelse.

Kommissionen har også iværksat en åben indkaldelse af interessetilkendegivelser med det formål at oprette en ekspertgruppe for kvalitetsinvesteringer i uddannelse 

Ekspertgruppen skal foretage en dybdegående analyse af den eksisterende dokumentation for at finde frem til de politiske løsningsmodeller, der kan føre til bedre uddannelsesresultater og større grad af inklusion samtidig med, at man får mest muligt for pengene.

EU vil i løbet af de næste syv år afsætte flere penge end nogensinde før til uddannelse. 

Ekspertgruppen skal hjælpe de nationale myndigheder med at finde ud af, hvordan de bedst muligt bruger de afsatte midler og udarbejder evidensbaserede politikker. Det skal ske med udgangspunkt i ekspertgruppens egen vejledning med solid dokumentation for virkningen af, omkostningerne ved og problemerne med at gennemføre de vigtigste tiltag.

Ekspertgruppen vil i sin analyse lægge vægt på de områder, som tegner sig for størstedelen af uddannelsesudgifterne, og som kan have stor indvirkning på uddannelsesresultaterne:

  • underviserne
  • forvaltningen af uddannelsesinfrastruktur og dertil knyttede fysiske og menneskelige ressourcer 
  • den digitale uddannelse – både infrastrukturen og kompetenceudviklingen

Hvert af disse områder skal omfatte alle uddannelsesniveauer – fra førskoleundervisning til voksenuddannelse – og vil blive ledsaget af en cost-benefit-analyse og en undersøgelse af de budgetmæssige konsekvenser for hver politikmulighed.

Ekspertgruppens første møde finder sted i foråret 2021. Du kan ansøge frem til den 20. marts 2021.