Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplan for digital uddannelse – foranstaltning nr. 8

Borgerne har brug for at have et grundlæggende kendskab til nye teknologier, bl.a. kunstig intelligens (AI), for at kunne bruge ny teknologi trygt, sikkert og kritisk.

Et større kendskab giver også en bedre indsigt i de problemstillinger, der kan være i forbindelse med ny teknologi med hensyn til etik, miljømæssig bæredygtighed, databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger, børns rettigheder og diskrimination og ubevidst bias – herunder forudfattede holdninger vedrørende køn og handicap og etnisk og racemæssig forskelsbehandling.

Alle europæere, herunder studerende, jobsøgende og arbejdstagere, har brug for digitale færdigheder for at kunne tage de nye teknologier til sig og navigere i omgivelser i hastig forandring.

Undervisere inden for alle uddannelsessektorer skal have kompetencerne og modet til at anvende en bred vifte af teknologier, herunder kunstig intelligens, effektivt i deres arbejde.

Formål 

Europa-Kommissionen ajourfører rammen for digitale kompetencer (DigComp), så den omfatter kunstig intelligens og standpunkter for færdigheder, viden og holdninger på dataområdet, og støtter udviklingen af undervisningsmaterialer om kunstig intelligens. 

Målet er at gøre alle borgere til trygge, kritiske og ansvarlige brugere af digitale teknologier baseret på kunstig intelligens og selvstændig beslutningstagning, og at styrke borgernes viden om kunstig intelligens og teknologiens muligheder og begrænsninger. 

Hovedaktiviteter

  • Skabe et praksisfællesskab for udveksling af materialer, drøftelse i arbejdsgrupper, ressourcedeling og udbredelse af viden om den seneste udvikling
  • Indsamle, udarbejde, revidere og udvælge eksempler
  • Tilrettelægge to internationale onlinemøder, hvor deltagerne vedtager og validerer standpunkter for færdigheder, viden og holdninger vedrørende kunstig intelligens og datakendskab

Forventede resultater

  • Offentliggørelse af rammen for digitale kompetencer, version 2.2
  •  Støtte til udviklingen af undervisningsmateriale om kunstig intelligens til uddannelser og erhvervsuddannelser

Tidsplan

  • Januar-marts 2021 – etablering af et praksisfællesskab, indsamling, revidering og udvælgelse af eksempler 
  • April-oktober 2021 – udarbejdelse af dimension 4 DigComp 2.2 og validering af rammen (dimension 4 omfatter standpunkter for viden, færdigheder og holdninger for de 21 DigCom-kompetencer)
  • Oktober-december 2021 – færdiggørelse af DigComp version 2.2 
  • Januar-marts 2022 – offentliggørelse af DigComp 2.2 

Finansiering

Foranstaltningen finansieres af EU's Erasmus+-program.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger findes på webstedet for DigComp, hvor det også er muligt at tilmelde sig praksisfællesskabet og bidrage til udviklingen af den digitale kompetenceramme. 

Yderligere information findes også i faktabladet, brochuren og videoen om DigComp.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at vide mere om foranstaltningen, kan du kontakte os via e-mail på
JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Følg @EU_ScienceHub på Twitter, hvor du får de seneste nyheder om foranstaltningerne, og @EUDigitalEdu vedrørende den samlede handlingsplan for digital uddannelse


Billede i sidehoved: © Den Europæiske Union, 2021.