Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europauniversitet-initiativet

Hvad går initiativet Europauniversiteter ud på?

Uddannelseslandskabet i Europa er under forandring. På topmødet i Göteborg i 2017 beskrev EU's ledere deres vision for uddannelse og kultur. I sine konklusioner fra december 2017 opfordrede Det Europæiske Råd EU-landene, Kommissionen og Rådet til at tage en række initiativer, bl.a.:

"... at styrke strategiske partnerskaber i hele EU mellem videregående uddannelsesinstitutioner og tilskynde til oprettelse senest i 2024 af en snes "Europauniversiteter" bestående af bottom-up-netværk af universiteter over hele EU, hvilket vil give de studerende mulighed for at opnå en akademisk grad ved at kombinere studier i flere EU-lande og styrke europæiske universiteters internationale konkurrenceevne."

Europauniversitet-initiativet er udviklet af en række videregående uddannelsesinstitutioner, studenterorganisationer og medlemslande samt Kommissionen som et svar på denne opfordring. I dag er det et af de højst profilerede initiativer i EU's plan om at opbygge et europæisk uddannelsesområde.

 

Din browser understøtter ikke dette videotag.

Hvad er et Europauniversitet?

Europauniversiteterne er tværnationale alliancer, som bliver fremtidens universiteter, der skal fremme europæiske værdier og europæisk identitet og revolutionere de europæiske videregående uddannelsers kvalitet og konkurrenceevne. For at komme dette store skridt videre afprøver Kommissionen forskellige samarbejdsmodeller for Europauniversiteter med to indkaldelser af forslag under Erasmus+. Alliancerne skal:

  • inddrage partnere fra alle typer højere læreanstalter og dække et bredt geografisk område i Europa.
  • have en fælles langsigtet strategi med fokus på bæredygtighed, ekspertise og europæiske værdier.
  • have læseplaner med de studerende i centrum i et studiemiljø, der går på tværs af de deltagende universiteter. Her skal studerende med mange forskellige baggrunde kunne opbygge deres egne individuelle studieprogrammer og tage på studieophold på alle uddannelsesniveauer.
  • have en problemorienteret helhedstilgang, som gør det muligt for studerende, akademikere og eksterne partnere at samarbejde i tværfaglige teams om at tackle de største udfordringer, som Europa står over for i dag.

Resultaterne af første ansøgningsrunde

Resultaterne af ansøgningsrunden i 2019 blev offentliggjort i juni 2019. Blandt de 54 ansøgninger har vi udvalgt 17 Europauniversiteter med deltagelse af 114 videregående uddannelsesinstitutioner fra 24 medlemslande. Læs mere i pressemeddelelsen.

Resultaterne af anden ansøgningsrunde

Resultaterne af 2020-runden er nu offentliggjort. Blandt de 62 ansøgninger har vi udvalgt 24 nye Europauniversiteter med deltagelse af 165 videregående uddannelsesinstitutioner fra 26 medlemslande og andre lande, der deltager i Erasmus+-programmet. Læs mere i pressemeddelelsen.

De 41 Europauniversiteter skal teste forskellige modeller for det nye koncept Europauniversiteter og dets potentiale til at styrke de videregående uddannelser. Europauniversitet-initiativet bliver fuldt udbygget og udvidet under det næste Erasmusprogram for 2021-2027. Læs mere i Kommissionens faktablad om initiativet.
 

Din browser understøtter ikke dette videotag.