Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kvalitní investice do vzdělávání a odborné přípravy

Vznik Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 se neobejde bez odpovídající úrovně investic do vzdělávání a odborné přípravy a zajištění jejich kvality, efektivnosti a účelnosti. 

Jak bylo oznámeno ve sdělení o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025, tento proces bude podporovat expertní skupina pro kvalitní investice do vzdělávání a odborné přípravy, která pomůže zachovat zaměření na vnitrostátní a regionální investice.

Komise poskytne zvláštní podporu místním, regionálním a vnitrostátním orgánům, aby usnadnila vzájemné učení, analýzu a sdílení osvědčených postupů v oblasti investic do vzdělávací infrastruktury.

Investice do vzdělávání a odborné přípravy přispějí k ekologické a digitální transformaci a k trvalému zotavení z covidové krize. Značné finanční prostředky dostupné prostřednictvím facility na podporu oživení a odolnosti poskytnou významnou podporu pro reformy a investice do vzdělávání, od infrastruktury a stavebnictví až po odbornou přípravu, digitální zařízení nebo financování otevřených vzdělávacích zdrojů.

Komise bude podporovat ekologizaci vzdělávacích infrastruktur, tak aby byly splněny současné energetické normy a zlepšila se situace ohledně podílu zelených ploch v školních areálech. To na oplátku pomůže podpořit vzájemnou interakci a učení v těchto oblastech a zohlednit zároveň odpovídajícím způsobem poptávku po nových schopnostech a pedagogických postupech. 

Nejnovější aktualizace

19. února 2021 zveřejnila Komise zprávu s názvem „Zvyšování sociální a ekonomické odolnosti v Evropě prostřednictvím investic do vzdělávání“. Tento ekonomický dokument se zaměřuje na přínosy investic do vzdělávání a odborné přípravy.

Komise rovněž zveřejnila otevřenou výzvu k vyjádření zájmu o vytvoření expertní skupiny pro kvalitní investice do vzdělávání a odborné přípravy. 

Tato expertní skupina provede hloubkovou analýzu stávajících důkazů, na jejím základě proběhne výběr vhodných variant politiky, které podpoří výsledky vzdělávání a jeho inkluzivnost a zároveň zlepší účinnost výdajů.

Evropská unie (EU) v příštích sedmi letech nasměruje zatím největší objem finančních prostředků na vzdělávání a odbornou přípravu. 

Expertní skupina pomůže vnitrostátním orgánům co nejlépe využívat dostupné finanční prostředky a podpoří tvorbu politik založených na důkazech tím, že pro členské státy vytvoří pokyny poskytující spolehlivé důkazy o dopadu, nákladech a výzvách při provádění klíčových politických opatření.

Analýzy, kterou expertní skupina bude provádět, se zaměří na oblasti, které představují většinu výdajů na vzdělávání a mohou mít významný dopad na jeho výsledky, zejména na:

  • učitele a školitele
  • řízení vzdělávací infrastruktury a souvisejících fyzických a lidských zdrojů 
  • digitální vzdělávání (rozvoj infrastruktury a kompetencí)

Každá oblast by měla pokrývat všechny úrovně vzdělávání a odborné přípravy – od předškolního vzdělávání a péče až po vzdělávání dospělých. Ke každé oblasti by měla být provedena analýza nákladů a přínosů a posouzení rozpočtových důsledků pro každou variantu politiky.

První zasedání této expertní skupiny se uskuteční na jaře 2021. Přihlášky je možné podávat do 20. března 2021