Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Informace o dostupných zdrojích a nástrojích

Evropská unie shromažďuje významné množství informací týkajících se vzdělávání, odborné přípravy a profesního rozvoje, a to ze všech členských zemí. Sdílení těchto poznatků, jakož i poskytování nezbytných zdrojů jednotlivcům hraje často významnou roli v začátcích jejich studia i v dalším vzdělávání.

Bez potřebných prostředků se lidé často ocitají v situaci, kdy nemohou ve svém vzdělávání dále pokračovat. Informace o přístupu k financování mají proto velký význam pro stávající i budoucí studenty. 

Na této stránce najdete seznam nástrojů a zdrojů, které doplňují celou řadu vzdělávacích programů, jež EU nabízí. Stránka obsahuje rovněž souhrnné dokumenty týkající se vzdělávacích politik EU (včetně výzkumných a statistických údajů).