Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – opatření 10

Návrh doporučení Rady o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě

Technologický pokrok exponenciálně zvýšil potřebu digitálních dovedností a kompetencí na všech úrovních hospodářství i společnosti. Úroveň digitálních dovedností je však stále nedostatečná.

Ambiciózní cíle stanovené v rámci Digitálního kompasu 2030 a v usnesení Rady o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy se zaměřují na úroveň digitálních dovedností různých skupin obyvatel – například pracujících odborníků, dospělých nebo mladých lidí.

Je proto třeba, aby systémy vzdělávání a odborné přípravy zvýšily své úsilí a poskytovaly digitální dovednosti a kompetence co největšímu počtu žáků již od útlého věku. 

Cíle 

Členské země EU čelí společným problémům týkajícím se úrovně digitálních dovedností svých obyvatel a schopnosti jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy pomáhat jim při rozvoji digitálních kompetencí, které potřebují k životu, práci a učení.

Lepší poskytování digitálních dovedností

S cílem zvýšit základní, střední a pokročilé digitální dovednosti Evropanů prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy vypracuje Evropská komise návrh doporučení Rady o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě. 

Je totiž třeba formulovat kroky, které podpoří rozvoj digitálních kompetencí od raného věku a ve všech fázích vzdělávání a odborné přípravy. Iniciativa proto bude zahrnovat využívání nástrojů EU k investicím do profesního rozvoje učitelů.

Doporučení podpoří sdílení osvědčených postupů v oblasti výukových metod, včetně zaměření na vysoce kvalitní výuku informatiky na všech úrovních vzdělávání a dialogu se zástupci občanské společnosti a průmyslu o rozvoji osvědčených postupů a uspokojování nových potřeb v oblasti dovedností.

Hlavní činnosti

 • zpráva Společného výzkumného střediska (JRC) nazvaná Přezkum informatického myšlení během povinné školní docházky (zveřejněná v březnu 2022)
 • studie Eurydice na téma Informatika ve škole (září 2022)
 • návrh doporučení Rady o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě (1. čtvrtletí 2023)

Očekávané výsledky

 • navrhnout způsoby soudržného poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě
 • vytvořit pokyny k informatice jako předmětu, včetně jeho zásad, konceptů a postupů ve výuce a učení
 • dosáhnout dohody o ucelené vizi a sdílené terminologii pro poskytování informatiky jako předmětu všem studentům v Evropě
 • přispívat k cílům Digitálního kompasu a Evropského prostoru vzdělávání v oblasti digitálních dovedností tím, že pozitivně ovlivníme úroveň těchto dovedností u obyvatel EU a také počet studentů a studentek, kteří budou uvažovat o kariéře v odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT)

Harmonogram

 • říjen 2021 – březen 2022 – aktualizace zprávy Společného výzkumného střediska o informatickém myšlení
 • březen – září 2022 – konzultace se zúčastněnými stranami
 • září 2022 – zveřejnění zprávy Eurydice o výuce informatiky na školách
 • leden – březen 2023 – návrh doporučení Rady o zlepšení poskytování digitálních dovedností 

Financování

Toto opatření je financováno z programu Erasmus+.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuality a vývoj týkající se tohoto opatření a celého Akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu EUDigitalEducation.

 

Související informace