Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropská studentská karta

Co je evropská studentská karta

V zájmu intenzivnější mobility studentů v Evropě je nezbytné, aby fungovaly jednoduché a bezpečné správní postupy online, které mohou studenti využívat bez jakýchkoli překážek. S co nejširší účastí studentů na vzdělávacích a kulturních aktivitách počítá také vize Evropského prostoru vzdělávání, který by měl být vytvořen do roku 2025.

Zavedením evropské studentské karty vzniká prostřednictvím mobilní aplikace Erasmus+ jednotné kontaktní místo, kde si studenti mohou vyřídit všechny administrativní náležitosti spojené se s obdobím mobility, a to před jejím začátkem, v jejím průběhu i po jejím skončení. Studenti díky kartě najdou veškeré informace, které potřebují, čímž se jim značně usnadní jejich pobyt a oni mohou využít potenciál své zahraniční zkušenosti naplno.

Cílem této iniciativy je, aby karta byla plně zavedena v roce 2021. Do té doby by vysokoškolské instituce, které se účastní budoucího programu Erasmus+, už měly k výměně údajů o mobilitě studentů využívat síť Erasmus bez papírů. Zavádění povinného používání sítě Erasmus bez papírů v těchto institucích bude mít tento harmonogram:

  • 2021 – používá se v rámci správy studijních smluv online
  • 2022 – používá se v rámci správy interinstitucionálních dohod
  • 2023 – používá se k výměně informací o kandidaturách a přijetích studentů a výpisů jejich studijních výsledků v rámci mobility studentů

Zúčastněné instituce budou rovněž muset prosazovat používání mobilní aplikace Erasmus+, aby účinnější správní postupy skutečně institucím a studentům programu Erasmus+ přinášely větší prospěch. Do roku 2025 by měli mít možnost využívat výhod evropské studentské karty všichni studenti v Evropě. Další informace uvádíme v rámci našeho webináře – Erasmus Goes Digital.

Jaké jsou výhody evropské studentské karty

Karta bude plně v souladu s předpisy EU na ochranu osobních údajů – zajištěno bude bezpečné sdílení informací o studentech a díky tomu bude možné bez problémů realizovat přestupy mezi různými vysokoškolskými institucemi. Na základě karty studenti navíc získají přístup k online kurzům a službám poskytovaným jinými vysokoškolskými institucemi. 

Tím se usnadní virtuální mobilita a tzv. kombinované učení (kurzy online kombinované s kontaktem s vyučujícím) a studenti si budou moci vybírat z většího počtu studijních programů. V budoucnu umožní evropská studentská karta studentům i účast na kulturních aktivitách a akcích po celé Evropě za sníženou cenu. 

Výhody karty se navíc nebudou týkat pouze studentů, ale i vysokoškolských institucí. Zjednoduší se totiž administrativní postupy související s mobilitou a sníží se i byrokracie. Mobilita tak bude snadnější pro všechny. 

S podporou finančních prostředků z programu Erasmus+ a Nástroje pro propojení Evropy budou od roku 2019 dále rozšířeny digitální projekty Bezpapírový Erasmus, EMREX a evropská studentská karta.

Iniciativa bude v souladu s pravidly EU pro elektronickou identifikaci (nařízení eIDAS). Tím se zajistí, že prokazování totožnosti studentů kartou bude důvěryhodné a studenti budou moci snadněji uplatňovat související práva online. 

Zavedení evropské studentské karty tedy přispěje k přechodu do digitální éry a ke vzniku skutečného evropského vzdělávacího prostoru, v němž je pro studenty běžné strávit nějaký čas studia v zahraničí a kde může vynikajících studijních příležitostí využít každý.

Výhody evropské studentské karty

pro studenty: 

  • snadný přístup ke studijním materiálům před samotným výjezdem do zahraničí, možnost zaregistrovat se do kurzů online, automatické uznávání kreditů ECTS
  • bezprostřední přístup ke službám hostitelské vysoké školy (např. knihovna, doprava, ubytování)
  • slevy na kulturní aktivity a akce v rámci celé EU

pro vysokoškolské instituce: 

  • snadné vyřizování mobility díky internetové formě (od výběru studenta po uznávání kreditů ECTS)
  • online identifikace studentů, jednodušší a bezpečná výměna údajů o studentech – včetně akademických záznamů – mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání 
  • snížení administrativní zátěže spojené s mobilitou studentů