Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropská cena za inovativní výuku

Evropská cena za inovativní výuku je nová iniciativa, která byla zřízena sdělením Komise o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Iniciativa bude zahájena v roce 2021. 

Ocenění se budou udělovat s cílem:

  • oslavit úspěchy učitelů a škol a ocenit jejich práci
  • upozornit na vynikajících postupy výuky a učení a podpořit je
  • využít cenu jako prostředek vzájemného učení
  • vyzdvihnout hodnotu programu Erasmus+ pro evropskou spolupráci učitelů a vytvoření Evropského prostoru vzdělávání

Cena se zaměří na školní vzdělávání, včetně předškolního vzdělávání a péče a školních zařízení poskytujících odborné vzdělání a přípravu

Podobně jako v případě pedagogických akademií Erasmus+ má tato nová iniciativa za cíl podpořit učitele a školitele v jejich profesní dráze prosazováním pedagogické kvality, profesních sítí a komunit z praxe, jakož i prostřednictvím vzdělávací mobility v zahraničí.

Pro každou programovou zemi Erasmus+ se budou udělovat ceny ve čtyřech kategoriích, a to

  • předškolní vzdělávání a péče
  • základní vzdělávání
  • středoškolské vzdělávání 
  • školy odborného vzdělávání a přípravy

Výběr a nominace bude úkolem národních agentur programu Erasmus+, které se podílejí na koncepci této iniciativy v rámci procesu společné tvorby. 

Každý rok bude mít cena tematické zaměření. Odmění učitele a školy, kteří se prostřednictvím svých projektů zabývali konkrétním tématem, jež patří mezi priority Evropského prostoru vzdělávání. 

Tématem pro rok 2021 je distanční a kombinované učení v úzké souvislosti s akčním plánem digitálního vzdělávání a pandemií covidu-19.