Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Предприемачеството в образованието

Какво прави ЕС за насърчаване на обучението по предприемачество?

Наличието на предприемачески нагласи е ценно умение за гражданите на ЕС по отношение както на личностното, така и на професионалното им развитие. Обучението по предприемачество играе важна роля за конкурентоспособността на Европа и за продължаващия растеж на европейската икономика.

Насърчаването на предприемачеството като ключова компетентност е стимул за гражданите на ЕС да бъдат предприемчиви, да формулират новаторски решения на социални проблеми и да проектират продукти с добавена социално-икономическа стойност.

Предприемачеството се подкрепя чрез редица действия по линия на програмата „Еразъм+“ за лица, които учат, обучават се и участват в проекти за стратегическо партньорство в чужбина. ЕС създаде набор от насоки в подкрепа на предприемачеството в образованието и обучението.

Освен това бяха създадени редица инструменти в подкрепа на развитието на предприемаческа нагласа сред гражданите на ЕС, един от които — HEInnovate — е предназначен за висшите учебни заведения.