Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование — действие 12

Стажове „Цифрова възможност“

90 % от работните места във всички сектори изискват някакво равнище на цифрови умения, но 42 % от европейските граждани не притежават основни цифрови умения (Европейска комисия, 2021 г.).

Предприятията в цяла Европа полагат усилия да намерят квалифицирани работници, които са в състояние да помогнат за осъществяване на цифровия преход. През 2017 г. повече от половината (53 %) от всички предприятия, които са наели или са се опитали да наемат специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), са срещнали трудности при запълването на тези свободни работни места. 

Цели 

За да се справи с тези предизвикателства, през 2018 г. Европейската комисия създаде пилотен проект, т.нар. стажове „Цифрова възможност“ (DOT), за да се даде възможност на студенти и наскоро завършили висше образование във всички дисциплини да придобият практически професионален опит в областта на цифровите технологии, който е търсен от пазара на труда. 

Тази схема предоставя на стажантите възможност да укрепят своите умения в областта на информационните и комуникационните технологии в области като киберсигурността, големите информационни масиви, квантовите технологии и машинното самообучение, както и да повишат цифровите умения на предприятията в области като уеб дизайна, цифровия маркетинг и разработването на софтуер. 

От старта на програмата „Еразъм+“ през 2018 г. до края на 2020 г. около 20 000 студенти и наскоро дипломирани висшисти от различни области на обучение са провели стаж по „Еразъм+“ в чужбина, за да придобият ориентирани към бъдещето цифрови умения;

Действието на схемата DOT бе разширено през 2021 г. — от включваща само студенти и наскоро дипломирани висшисти до включваща и персонал в областта на висшето образование и студенти / наскоро дипломирани висшисти от сферата на професионалното  образование и обучение (ПОО). През 2022 г. схемата беше допълнително разширена, така че да обхване персонала в областта на ПОО, училищното образование и обучението за възрастни

Ключови дейности

Очаквани резултати

  • подобряване на цифровите умения за учащите се в сферата на ПОО и университетите и наскоро завършилите висше образование във връзка с техните области на обучение, както и обогатяване на цифровите педагогически умения за персонала в училищата, сферата на ПОО, висшето образование и обучението за възрастни.

График

  • действието започна през 2021 г. и ще продължи до 2027 г. в рамките на общата покана за представяне на предложения по „Еразъм+“ 

Финансиране

Това действие се финансира от програмата на ЕС „Еразъм+“.

За контакти

За да научите повече за това действие, свържете се с нас по електронната поща на адрес EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Следвайте EUDigitalEducation в Twitter за последните новини и тенденции във връзка с това действие и целия план за действие в областта на цифровото образование.

 

Съдържание по темата